Maak mee jouw toekomst. Word klimaatkameraad

ABVV lanceert nieuwe campagne.


“Maak mee jouw toekomst!”

Onder dat motto lanceert het Vlaams ABVV een nieuwe campagne. Doel: alle ABVV'ers die een sociaal-rechtvaardig oplossing willen voor het klimaatprobleem samenbrengen in een netwerk om zelf aan alternatieven te werken. Doe mee, word klimaatkameraad!

Verander het systeem, niet het klimaat.

Dat is het uitgangspunt van de klimaatkameraad. De bestaande economie doet mens en milieu op de rand van een burn-out balanceren. Met een brave vergroening van de economie of een minimale beperking van de uitstoot van broeikasgassen zullen we er niet komen.

Nu al treffen klimaatproblemen vele duizenden jobs wereldwijd

Enkele voorbeelden: Na de orkaan Sandy in de VS waren 150.000 werknemers getroffen en verdwenen 11.000 jobs in New Jersey. In Bangladesh trof de cycloon Sidr duizenden kleine bedrijven en 567.000 jobs. De typhoon Hagupit op de Filipijnen trof het leven van 800.000 werknemers.

Werken aan alternatieven

Als we in de toekomst een mensvriendelijke leefomgeving en een gezonde economie willen overhouden, moeten we de lat hoger durven leggen. We moeten blijven werken aan alternatieven. Want als we een betere wereld willen, zullen we die zelf moeten bouwen. En niet uitsluitend wachten op de overheid of de industrie.

Want we dreigen veel te verliezen als onze enige oplossing erin bestaat de klassieke neolineoliberale groeieconomie weer op volle toeren te doen draaien.

Wat wil de klimaatkameraad?

Met de klimaatkameraad willen we de komende jaren onze rol spelen in een rechtvaardige omslag. Alternatieven in elkaar haken, het sociaal weefsel versterken, uitproberen, experimenteren, ervaringen delen, stap voor stap vooruit gaan en allianties aangaan voor verandering.

Als werknemersorganisatie staan we met het ABVV niet in de marge maar zitten we middenin het industriële radarwerk. Daar ligt onze sterkte. Daar ligt onze speelruimte. Vandaaruit moeten we op zoek naar hoe een rechtvaardige omslag te maken. Stoppen met de intellectuele uitbesteding van onze toekomst. We moeten de toekomst heroveren om ze sociaal en ecologisch rechtvaardig te houden.

Onze toekomst!

In handen van anderen lijkt onze toekomst alternatiefloos. We moeten onze toekomst terug in handen nemen om ze beloftevol en kansrijk te houden.

Andere sites

Zoek op trefwoord

klimaat