Comité 2016: Vlaamse sociale bescherming

28/01/2016 - Teksten van het Comité van het Vlaams ABVV.


Waarom dit Comité

Wist u dat…

In 2020 één op vijf Vlamingen ouder zal zijn dan 65 jaar... En in 2030 zelfs één op vier…
Eén op drie mantelzorgers zich gedeprimeerd voelt, slaaptekort heeft en stress…
Voor één op vijf zorgbehoevenden in rusthuizen de nodige personeelsomkadering ontbreekt…
De gemiddelde prijs van het rusthuis de voorbije vijf jaar met 20% gestegen is tot 1500 euro…

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) is de ‘Vlaamse laag’ op de federale sociale zekerheid.

De Vlaamse sociale bescherming krijgt door de zesde staatshervorming een speerpuntpositie binnen het Vlaamse zorg- en welzijnsbeleid en wordt de komende legislatuur stapsgewijs uitgerold. Heel wat middelen die na de zesde staatshervorming werden overgedragen, zijn sociale zekerheidsmiddelen. En daar willen we als vakbond mee onze zeg over hebben.

 

Goedgekeurde resoluties

Voor een zorgende overheid:

1. Garanties voor voldoende aanbod
2. Voluit voor niet-commerciële zorg
3. Geen zelfredzaamheid zonder ondersteuning

Voor een betaalbare oude dag:

4. Eigen bijdragen naar draagkracht en vermogen
5. Een maximumfactuur voor niet-medische zorgkosten
6. Rugzakfinanciering onder bepaalde voorwaarden
7. De onderhoudsplicht afschaffen

Meer tijd voor zorg:

8. Focus op werkbaar werk
9. Voorzie een betere ondersteuning van de mantelzorger
10. Investeer in betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang

Lees ook deze ABVV-brochure

Zoek op trefwoord

sociale zekerheid staatshervorming Vlaamse sociale bescherming