Een Vlaamse Grondwet? Pak eerst de echte problemen aan!

7/03/2016 Persbericht - Daar is ze weer, de discussie over een Vlaamse grondwet. Om de zoveel jaar steekt dit idee, als ultieme wensdroom voor de voorstanders van een onafhankelijk Vlaanderen, opnieuw de kop op.


Ditmaal werd het ballonnetje opgelaten door Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Maar ook coalitiepartner CD&V is er als de kippen bij om de discussie aan te zwengelen, door te stellen dat hun tekstvoorstel voor een Vlaams Handvest, daterend van 2012, nog deze legislatuur gestemd kan worden. Dit als opstap naar een latere grondwet.

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, reageert:

"We vragen ons af wat de meerwaarde is van dit soort voorstellen. Ten eerste is Vlaanderen niet bevoegd om een grondwet uit te schrijven. Qua juridisch statuut zal zo’n tekst dus niet de kracht van een grondwet kunnen hebben. Ten tweede zijn alle concrete voorstellen die er tot nu toe geweest zijn in die zin – zoals de tekst uit 2012 - louter opsommingen en bundelingen van rechten en vrijheden die al elders verankerd zijn. Namelijk in bestaande federale, Europese of internationale teksten en verdragen.

De demarche heeft dus vooral symboolwaarde. Het positieve eraan zou kunnen zijn dat men die internationaal verankerde rechten nog een keer bevestigt in Vlaanderen. Iets dat sinds de vluchtelingencrisis en alle buitensporige voorstellen over aparte sociale statuten en tweederangsburgers misschien zelfs nuttig kan zijn.

Maar toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het opdiepen van dit oude voorstel eerder past in een afleidingsstrategie. In het licht van een blunderend begrotingsbeleid en grote onenigheid binnen de eigen rangen over zowat alles bijvoorbeeld. Maar ook omdat de implementatie van de zesde staatshervorming maar niet wil vlotten en er weer stemmen opgaan voor herfederalisering van een aantal bevoegdheden.

Neen, men kan zich beter eerst toeleggen op de problemen van vandaag. En die zijn er genoeg. Als men al niet in staat is om het regeerakkoord uit te voeren, bijvoorbeeld op het vlak van de onderwijshervorming, wat zou men dan in staat zijn om eensgezindheid te bereiken over de elementen die in het Vlaams Handvest staan: het recht op staking, progressieve belastingen, of een begroting die (oh ironie) altijd in evenwicht moet zijn?," besluit Copers.

Zoek op trefwoord

staatshervorming Vlaamse Regering