Wordt gratis werken de norm voor Vlaamse werklozen?

18/03/2016 Persbericht Vlaams ABVV - Het Vlaams ABVV is bezorgd over de manier waarop werklozen in Vlaanderen in de toekomst werkervaring zullen kunnen opdoen.


Al in oktober van vorig jaar werden er daarover onder sociale partners afspraken gemaakt in het Banenpact. Dat legde contouren vast rond de duur, de vergoeding, de doelgroep en de finaliteit van hoe we werkervaring willen organiseren. Bijna zes maanden later en al ruim anderhalf jaar nadat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) het vroegere systeem van betaalde werkervaring afschafte, is er in de concrete uitwerking van dit dossier nog steeds geen vooruitgang geboekt.

Voorstellen Muyters respecteren Banenpact niet

“Keer op keer komen er vanuit het beleid voorstellen die niet voldoen aan het kader dat werd afgesproken,” zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

“We stellen vast dat men maar blijft aandringen op systemen die geen enkele vergoeding voor de werkloze inhouden wanneer deze actief en productief aan de slag is in een bedrijf. Meer nog, bij bestaande systemen zoals de Individuele beroepsopleiding wil men de voorziene vergoeding afbouwen. Ook verplicht vrijwilligerswerk blijft op tafel liggen. Men wil zich verder ook niet houden aan de afgesproken maximumduur voor stages.”

Bovendien keurde de Vlaamse regering recent een conceptnota goed rond ‘Wijkwerken’ dat eveneens niet helemaal strookt met de afspraken in het Banenpact.

Sociaal overleg wordt genegeerd

Caroline Copers: “We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat Vlaanderen het sociaal overleg in deze links laat liggen en kiest voor een systeem waarin werklozen gedurende lange periodes, tot 2 jaar toe, gratis moeten werken in bedrijven. Hoe dit werklozen aan een echte baan moet helpen blijft voorlopig een raadsel, aangezien de huidige voorstellen de weg naar werk alleen langer dreigen te maken. Bovendien betekenen de huidige voorstellen allesbehalve een verbetering tegenover de vroegere situatie en wordt het werkervaringsverhaal ook voor bedrijven zo een onontwarbaar kluwen met tot 9 verschillende stagevormen of meer.”

Terug naar de tekentafel!

Het Vlaams ABVV verzet zich uitdrukkelijk tegen de plannen om van gratis werken de norm te maken voor Vlaamse werklozen. “De Vlaamse regering moet terug naar de tekentafel en weer vertrekken van de afspraken die we een half jaar geleden samen maakten”, besluit Caroline Copers.

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering werkgelegenheidsbeleid