Kinderbijslag is te belangrijk om over te laten aan de achterkamers van de politiek

21/04/2016 Opinie - De Vlaamse regering voert binnenkort een vernieuwde kinderbijslag in met nadelige gevolgen voor een groot aantal gezinnen.


870.000 gezinnen in Vlaanderen krijgen iedere maand hun envelopje kindergeld. Om echt grote bedragen gaat het niet. Toch maakt de kinderbijslag voor vele gezinnen - en heus niet alleen de allerarmsten - een voelbaar verschil tussen net wel en net niet het hoofd boven water te houden. Meer nog: zonder kinderbijslag zou maar liefst 15,4% van de 1.500.000 kinderen in armoede leven (momenteel bedraagt dit cijfer 11,8% in Vlaanderen) (Vlaamse Armoedemonitor, 2014).

Vlaanderen zal binnenkort een vernieuwde kinderbijslag invoeren. Over hoe die er gaat uitzien wordt momenteel druk gediscussieerd binnen de regering. Er is sprake van basisbedragen tussen de 130 en 150 euro. Elk kind krijgt sowieso een gelijk bedrag. N-VA wil dit basisbedrag zo hoog mogelijk houden, terwijl CD&V net meer ruimte wil voor sociale toeslagen. Open VLD dweept met het voorwaardelijk maken van het recht op kinderbijslag. De leeftijdsbijslag ligt (spijtig genoeg) van de onderhandelingstafel.

Maar de kinderbijslag is te belangrijk om over te laten aan de achterkamers van de politiek. Het is een maatregel die van essentieel belang is in ons sociaal systeem en in onze samenleving. De kinderbijslag maakt vandaag gemiddeld 8% uit van het beschikbare inkomen van Vlaamse gezinnen met kinderen; voor gezinnen in armoede loopt dit op tot 17%. Wat je eraan verandert, heeft dus een onmiddellijke impact op het inkomen van heel veel gezinnen.

Als sociale organisatie zijn wij bezorgd om de toekomst van de kinderbijslag. Concreet hebben we 3 grote bekommernissen:

1. Waarheen met de sociale toeslagen?

In ons land groeit 1 op de 5 kinderen op in een arm gezin. De kinderbijslag is een cruciaal wapen tegen kinderarmoede (11,4% in Vlaanderen, een schandvlek in een rijk land als het onze). Hou dat zo en verdubbel het aandeel van de sociale toeslagen in het budget. Nu bedraagt dit aandeel slechts een luttele 3,8% van het totaalbudget kinderbijslag (ongeveer 13% van de kinderen - 196.000 - hebben recht op sociale toeslag).

Er is marge! Volgens onderzoek van Vandenbroeck en Van Lancker (2014) zou een verhoging van het budget voor sociale toeslagen naar 10% de kinderarmoede in Vlaanderen significant doen dalen met 10%, de armoede bij gezinnen met kinderen met 8% en de armoede bij eenoudergezinnen met 31%. Eenoudergezinnen met één of twee kinderen zijn het kwetsbaarst: meer dan 50% krijgt het label 'arm'.

2. Oudere kinderen = duurdere kinderen

Behoud de leeftijdstoeslag, want de rekeningen groeien mee met het kind. Net als de Gezinsbond - die op 20 april een hoorzitting afdwong in het parlement over leeftijdsbijslagen - en de andere sociale partners, zijn wij voor het behoud van de leeftijdsgebonden toeslagen.

Oudere kinderen kosten logischerwijs meer dan jongere kinderen. Onderzoek toont aan dat dit maandelijks bedrag fluctueert van € 294 (< 3 jaar) tot € 651 voor pendelstudenten en € 1047 voor kotstudenten.

3. Een onvoorwaardelijk recht van het kind

Elk kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Het koppelen van voorwaarden aan kinderbijslag is voor ons een absolute no-go zone. Bouw geen extra drempels en plichten in. Hierdoor worden de meest kwetsbare groepen disproportioneel getroffen en nog meer in de armoede geduwd.

Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft altijd de onvoorwaardelijkheid van de kinderbijslag verdedigd, de Vlaamse regering moet zich hieraan houden!

Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Lees ook

Zoek op trefwoord

kinderbijslag