Sociale partners akkoord over toekomst PWA

Persbericht 28/04/2016 - De drie vakbonden zijn tevreden met het compromis over de toekomst van het PWA-systeem in Vlaanderen, dat de sociale partners in de SERV hebben bereikt. De Vlaamse regering moet dit compromis respecteren en verder uitwerken.


PWA-werknemers krijgen zekerheid

In de eerste plaats kunnen de 6000 mensen die vandaag in PWA werken – voor de overgrote meerderheid langdurig werkloze ouderen met weinig kansen op de arbeidsmarkt – daar blijven tot aan het pensioen met behoud van alle rechten.

Voor PWA'ers jonger dan 55 jaar kan wel worden bekeken of er een beter alternatief is vanuit het standpunt van de betrokkene.

Alternatief voor meest kwetsbare werkzoekenden

Maar ook het toekomstige systeem van Wijk-werken, de opvolger van PWA, moet volgens de sociale partners in de eerste plaats ingezet worden voor de meest kwetsbare werkzoekenden. Wijk-werken moet openstaan voor de groep werkzoekenden voor wie een beperkt aantal uren presteren (maximum 52 uur per maand) het meest haalbare scenario is.  Zij moeten ook veel langer dan 6 maanden in het Wijk-werken kunnen blijven, maar er zal wel geregeld worden geëvalueerd of Wijk-werken voor hen de beste optie blijft.

Voor deze doelgroep zijn er immers geen andere gepaste maatregelen, omdat er binnen sociale economie geen groeipad voorzien is en de werk-welzijnstrajecten niet operationeel zijn. Voor mensen die op termijn wel naar het Normaal Economisch Circuit kunnen, is er nu al een heel gamma van maatregelen voorzien, bijvoorbeeld de nieuwe Tijdelijke Werkervaring. Maar voor de doelgroep die dat niet kan, is er nog niets.

Duidelijk signaal aan minister Muyters

Ook de lokale gebruikers van de PWA-cheques, particulieren en andere organisaties, zullen op die manier hun activiteiten gecontinueerd zien. Het gaat van voorschoolse kinderopvang tot klusjes en groenonderhoud. 

Na de staatshervorming is Vlaanderen ook bevoegd geworden voor enkele honderden PWA-beambten die bij VDAB zullen gaan werken. Wij vragen aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters de expertise van deze mensen maximaal in te zetten bij het uitbouwen van het nieuwe systeem.

Er zijn nog zaken uit te klaren, bijvoorbeeld de vergoeding voor de deelnemers, maar met het akkoord geven de sociale partners alvast een duidelijk signaal aan de minister van Werk over de plaats van PWA/Wijk-werken binnen het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.

Het is nu aan de Vlaamse regering om dit compromis te honoreren en technisch verder uit te werken.

Caroline Copers, Vlaams ABVV
Ann Vermorgen, ACV
Hugo Engelen, ACLVB

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

PWA