1 mei 2016: toespraak Caroline Copers

Speech Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Goedemorgen kameraden, beste vrienden,

Eind april ligt er tot 26 cm sneeuw in de Ardennen en vriezen de fruitbloesems in het ganse land kapot. Eind april is het 32 graden warm in Panama City...


Welk beter symbool om het klimaat waarin we leven te illustreren: terwijl we in ons land sinds de verkiezingen van 2014 in een koude samenleving zijn terecht gekomen, zitten de rijken en de vermogenden er sindsdien meer en meer warmpjes in.

Maar kameraden....met JULLIE steun gaan we naar een hete lente!

Als ABVV krijgen we graag gelijk. Maar niet altijd . Onze waarschuwingen over wat deze conservatief rechtse Vlaamse en federale regeringen zouden gaan beslissen, zijn jammer genoeg waarheid geworden.

De Kracht van Verandering, kameraden , slaat toe. Geen verandering ten goede. Vele zaken die goed lopen worden desondanks ook veranderd. De Kracht van Verandering is ondertussen de Kracht van Sociale Afbraak geworden. De Kracht van Vernietiging. Wat Vlaanderen zelf doet, schaft het af.
 

De Kracht van het egoïsme ook, want de boodschap is: Wie niet uit de armoede geraakt , is daar zelf verantwoordelijk voor. Alle langdurig zieken zijn profiteurs  Ambtenaren zijn lui, werklozen ook. Discriminatie is relatief. En onze sociale zekerheid pampert teveel.
Werkbaar werk wordt door de politiek vertaald tot een patronaal thema.  Werkbaar werk is nu ‘wendbaar werk’ namelijk flexibiliteit op maat van de bedrijven…. Wendbaar werk heeft niets meer te maken met het doenbaar houden van jobs.
 

Het afschaffen van de aanmoedigingspremies voor ambtenaren is pure sociale afbraak die werkbare loopbanen bemoeilijkt maar wordt door Minister Muyters een "gerechtvaardigde inkanteling" genoemd. Onze ministers hebben zelfs de moed niet om man en paard te noemen. En vergis u niet, wat vandaag sneuvelt bij ambtenaren, zal morgen verdwijnen voor iedereen.

Kameraden,
1 mei is onze feestdag. Het is ook de dag waarop we opnieuw publiek zeggen waar het op staat.

De boodschap is simpel: met facturen ten laste van de gewone mensen plaveien deze regeringen de weg naar Panama voor de rijken en de vermogenden. Terwijl de fiscale achterpoortjes blijven open staan, terwijl banken in het donker kunnen blijven spelen met het geld van ons allen, worden we:

  • verplicht te werken tot 67
  • wordt de 38-urenweek afgeschaft
  • wordt het aantal toegelaten overuren verhoogd
  • wordt het recupereren van overuren afgeschaft
  • worden de pensioenen verlaagd
  • wordt de koopkracht aangevallen door indexsprong en hogere facturen…

In Vlaanderen zal de kinderbijslag , een Vlaamse bevoegdheid vandaag, voor de tweede keer op rij niet worden geïndexeerd en riskeren vele mensen in het nieuwe systeem veel te verliezen.

In Vlaanderen wordt voor jonge mensen de weg naar een job steeds langer, door het invoeren van allerlei onbezoldigde vormen van stages en tijdelijke werkervaring. Gratis werken wordt de norm voor wie de arbeidsmarkt betreedt of herbetreedt. En daar komt bovenop de herinvoering van de proefperiode waarmee de federale minister van Werk Kris Peeters wil inbreken, zoals de werkgevers willen, in het moeizaam onderhandelde akkoord over de eenmaking arbeiders/bedienden…

Kameraden,
Waar blijven de door deze regeringen beloofde jobs? Inleveren op koopkracht, in België uiteraard, niet in Panama of recenter Zwitserland, zou jobs opleveren. Nadat wij allen een besparing van 3 miljard te slikken kregen, blijkt dat we voor sommigen nog steeds boven onze stand leven.

Het is ongezien dat de werkgevers vandaag koudweg en zonder scrupules zeggen dat er geen nieuwe jobs kunnen bijkomen omdat er nog lang niet genoeg bespaard werd ... door de werknemers en de niet-actieven welteverstaan, niet door de Luxleaks en alle anderen die er wel voor gezorgd hebben uit beeld te verdwijnen.

De echte aanpak van de grote fiscale fraude zou de noodzakelijke middelen opbrengen die nodig zijn om ons sociaal model te ondersteunen....Maar daartoe hebben deze regeringen geen enkele ambitie. Deze ambitie stond tenslotte ook niet in de programma's van VOKA, UNIZO of VBO.

De armoedecijfers zijn nog nooit zo hoog geweest, en meer en meer ook onder gepensioneerden, het aantal leefloners is nog nooit zo groot geweest. Dit beleid vandaag legt de verantwoordelijkheid voor miserie bij de slachtoffers van armoede en ongelijkheid.

Kameraden,
Het huidige beleid zowel federaal als Vlaams is gebaseerd op  pure ideologische keuzes. Dat zijn NIET ONZE KEUZES.

Diegenen die in Panama hun rekeningen parkeren wensen niet aan deze solidariteit bij te dragen. Niet voor goede wegen. Niet voor een democratisch georganiseerde veiligheid. Niet voor onderwijs of gezondheidszorg. Niet voor rechtvaardige fiscaliteit. Niet voor de strijd tegen armoede.

Zij vinden discriminatie relatief. Zij vinden gebrek aan succes een persoonlijk falen waar geen enkele overheid verantwoordelijk voor moet zijn. Zij vinden dat deze regering van de 1% exclusief moet rijden voor de 1%, TEGEN DE 99%.

Het gevolg is dat álle facturen worden doorgeschoven aan de burgers van dit land. Besparen op de kinderbijslag, verhogen van het inschrijvingsgeld in het onderwijs, de hogere energiefactuur. Bijna 100.000 mensen vulden op onze website de berekening in van wat de factuurregering hen kost. Een duidelijk bewijs dat dit de mensen raakt en bezig houdt.

Dat hoeft niet te verwonderen. Onderzoek van de KUL én van Randstad , niet direct een syndicale bron, toont aan dat mensen nog steeds een groot vertrouwen hebben in vakbonden. Dat de syndicalisatiegraad hoog is en blijft. Dat mensen vinden dat er aan het stakingsrecht niet mag geraakt worden. Dat het geen pas geeft om vakbonden te muilkorven.

Muilkorven kan op veel manieren. Het kan openlijk door de syndicale vrijheden aan te vallen. Het VBO valt opnieuw kort voor 1 mei de zo noodzakelijke bescherming van delegees aan. Als provocatie kan dat tellen.

N-VA en Open VLD proberen al langer dan vandaag de minimale dienstverlening door het parlement te jagen, of de rechtspersoonlijkheid voor vakbonden. Deze initiatieven worden steeds voorafgegaan door de bewering dat men niet tegen vakbonden is, of tegen stakingsrecht, of tegen delegees, maar …. Kameraden, het ABVV zegt: no passaran!

Muilkorven kan ook door te doen alsof er sociaal overleg is. Zowel de federale als de Vlaamse regering voeren evenwel geen echt sociaal overleg met werkgevers en vakbonden. Er bestaat alleen schijnoverleg. En alle beslissingen zijn op maat van wat de werkgevers willen. Of zoals minipresi Bourgeois zei bij terugkeer van zijn handelsmissie: ik ben tevreden wanneer de ondernemers tevreden zijn.

Het zijn niet de vakbonden, kameraden, die de overlegtafel verlaten. Het zijn de vakbonden die terecht het schijnoverleg aanklagen. Het is aan de werkgevers om te bewijzen dat zij het autonoom sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden nog wensen te respecteren.
Daarom, kameraden, is het tijd voor actie! Actie die bij voorkeur in gemeenschappelijk front wordt gevoerd.

Op 24 mei zal het gemeenschappelijk front een massale betoging organiseren, waarvan de modaliteiten zullen worden toegelicht op een gemeenschappelijke persconferentie van de drie vakbonden op 3 mei.
Deze manifestatie moet de opstap zijn naar verdere acties in de nabije toekomst.

Kameraden,
Vanaf 9 mei starten de sociale verkiezingen. Vele duizenden stelden zich kandidaat voor het ABVV, vele tienduizenden zullen in staat zijn hun stem uit te brengen op onze ABVV-kandidaten. Want zij maken in de bedrijven het verschil op vlak van loon en arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid, werkbaar werk en vele andere thema’s …
Ik doe hier dan ook een overbodige oproep: stem lijst 2! Overtuig je familie en vrienden om ook te stemmen voor lijst 2.

Kameraden,
Als ABVV blijven wij zeggen: er zijn wel degelijk alternatieven. We vechten voor een sterke federale sociale zekerheid en met onze campagne EverybodyWins overtuigen we de mensen van het belang ervan.

We vechten voor een rechtvaardige fiscaliteit. Onder de sossen leverde het onderzoek naar de eerste HSBC-leaks meer dan 500 miljoen euro op. Luxleaks vandaag, met een N-VA minister van Financiën, valt stil op 2,7 miljoen euro…. dàt is het bewijs dat het niet grondig aanpakken van de fiscale fraude een bewuste keuze is.

We vechten voor kwalitatieve openbare diensten. Dat er al veel te veel en veel te lang bespaard is op onze openbare diensten wordt elke dag pijnlijk duidelijker en blijkt vooral uit de personeelstekorten. Maar niet alleen de pensioenen van de privésector worden aangevallen, ook deze van de ambtenaren. Langer werken voor minder pensioen is wat ons allen wacht indien we niet reageren. En wie nog gelooft dat we daar jobs voor in ruil krijgen, die droomt.

Tenslotte vechten we samen met Hart boven Hard en het middenveld tegen haat en extremisme. Op 22 maart is ons land collectief in shock gegaan. Onze gedachten blijven bij de slachtoffers en hun familie en vrienden. Maar het ABVV zal al wie aanzet tot haat en racisme zoals Pegida en extreem rechts blijven bestrijden.

Kameraden,
De ambtenaar wordt uitgespeeld tegen de arbeider, de werknemer tegen de werkloze, de werkenden tegen de zieken… Maar steeds meer mensen trappen hier niet meer in. Solidariteit is wat ons bindt en ik mobiliseer dan ook vandaag iedereen, actieven en niet-actieven, oud en jong , mannen, vrouwen , privé en openbare sector om samen met het ABVV en het gemeenschappelijk front vanaf 24 mei een massaal startschot te geven voor een hete lente.

Leve 1 MEI! Leve het ABVV! Leve de Socialistische Gemeenschappelijke Actie!

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

1 mei