Nu ook berekeningstool voor scholieren en studenten

Na de volwassen versie is er nu ook een jongerenversie van onze webtool factuurregering.be, toegespitst op scholieren en studenten tussen 15 en 24 jaar: factuurgeneratie.be.


De tool berekent onder meer de impact van duurder onderwijs, duurder openbaar vervoer, minder kinderbijslag, hogere kotprijzen en duurder rij-examen.

www.factuurgeneratie.be vormt meteen ook de zomercampagne 2016 van ABVV-Jongeren, Joetz en Jongsocialisten.

Cartoonist Lectrr tekende speciaal voor de campagne deze cartoon:

Cartoon Lectrr Factuurgeneratie

Jongeren krijgen de factuur gepresenteerd

Onze regeringen presenteren de rekeningen van hun wanbeleid aan de huidige generatie jongeren. Ze creëren daarmee een ‘factuurgeneratie’ die langer en flexibeler moet werken, minder rechten heeft en meer moet betalen. Wij willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Michel en Bourgeois moeten hun facturen niet aan de jeugd doorschuiven! Jaag jongeren niet in armoede!

Een opsomming van facturen:

1. Inschrijvingsgeld hoger onderwijs:
Het inschrijvingsgeld ging met 270 € omhoog.

2. De tickets van De Lijn werden duurder.
Jongeren tussen 12 en 24 jaar betalen voor een maand abonnement voortaan 30 € in plaats van 25 €.

3. Het rijbewijs halen wordt duurder.
Het examen wordt 119 € duurder.

4. De kinderbijslag wordt in 2015 en 2016 niet geïndexeerd. Gemiddeld verliest elke jongere/kind op jaarbasis 106 €.

5. Indexsprong op je loon of uitkering van 2%.
Op je ganse loopbaan kan dit voor je loon oplopen tot 40.000 € verlies. Het leven wordt duurder, maar ook de uitkeringen stijgen niet mee.

6. Indexering huurprijs:
Op alles worden indexsprongen toegepast, behalve als het in je voordeel als huurder is. Je loon blijft hetzelfde maar je huur gaat omhoog. De huurders betalen dus de rekening.

7. Inschrijvingsgeld avondonderwijs:
Het inschrijvingsgeld voor het deeltijdskunstonderwijs verhoogt van 202 naar 300 €; dat van een taalcursus van 138 naar 180 €.

Onze eisen

  • Gratis hoger- en avondonderwijs
  • Betaalbaar openbaar vervoer en rijbewijs
  • Versterk de koopkracht van jongeren: geen indexsprong
  • Zet de hogere accijnzen op alcohol, suiker, tabak en diesel in voor onze gezondheidszorg

Lees ook

Andere sites