Vlaams ABVV betreurt N-VA-polarisatie rond BEV

Persbericht 16/06/2016 -Vandaag maakte het Rekenhof de resultaten bekend van zijn audit van het Betaald Educatief Verlof (BEV). De inhoudelijke discussie werd echter overschaduwd door de onterechte conclusies van de N-VA.


"Verbeteringen aan het systeem zijn altijd mogelijk, maar we zijn het niet eens met heel wat van de kritieken,” reageert Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “We gaan het rapport alleszins nog grondig bekijken. We zijn alleszins ook voorstander van betere kwaliteitscontrole en criteria. We zijn het echter niet eens met de kritiek dat het systeem nodeloos ingewikkeld is, want het is net aangepast aan de realiteit van werknemers, werkgevers en sectoren vandaag. Zonder draagvlak bij de sociale partners zal de deelname aan opleiding en vorming in Vlaanderen nog verder de dieperik in duiken.  BEV is immers het enige instrument waarmee werknemers op eigen initiatief en naar eigen keuze opleiding kunnen volgen.”

Copers begrijpt de dubbelzinnige houding van de N-VA niet: “Enerzijds geeft Vlaams minister Muyters de sociale partners de opdracht een Vormingspact uit te werken, anderzijds spreekt zijn partij tegelijk een ongeziene motie van wantrouwen uit tegen diezelfde sociale partners. Dat ontbloot natuurlijk het ware gelaat van de N-VA en hun uiteindelijke doel: het recht op BEV en daarmee de keuzevrijheid van alle werknemers inperken.”

Het Vlaams ABVV vraagt dat de minister nu een even kritische doorlichting laat maken van instrumenten zoals de KMO-portefeuille en opleidingssteun voor bedrijven. “Het uiteindelijk doel hiervan mag niet een verdere polarisering zijn, maar wel een beleid waarin werknemers volop van hun initiatiefrecht gebruik kunnen maken om opleiding te volgen,” besluit Copers.

Lees ook

Zoek op trefwoord

BEV