Meer diversiteit in de ondernemingen


Personeelsbeleid en diversiteit

Onze ABVV-diversiteitsconsulenten ondersteunen delegees om tot een sociaal en divers personeelsbeleid te komen.

In te veel bedrijven en organisaties is er immers geen degelijk personeelsbeleid. Men neemt geen tijd voor een degelijk onthaal van nieuwe werknemers, langdurig zieke collega’s worden aan hun lot overgelaten, er wordt geen rekening gehouden met oudere werknemers, het is moeilijk om opleiding te volgen tijdens de werkuren...

Het samenwerken wordt dan vaak moeilijk. Problemen stapelen zich op, maar aan een duurzaam personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit en samenwerking wordt niet gedacht.

Kansengroepen

Onze maatschappij is zeer divers. Bovendien is het zeker dat die diversiteit nog zal toenemen, ook op de werkvloer. Onze bijzondere aandacht gaat naar de situatie van oudere werknemers, personen met een arbeidshandicap en allochtonen. Zij zijn meer dan gemiddeld werkloos, minder dan gemiddeld aan het werk en daardoor meer kwetsbaar.

Personen met een migratieachtergrond
De sociale partners hebben een definitie uitgewerkt voor deze groep: ‘iemand is allochtoon indien hij of zij geen nationaliteit heeft uit een van de landen van de Europese Unie of indien minstens een ouder of minstens twee grootouders een nationaliteit heeft van buiten de Europese Unie’. 

De werkzaamheidsgraad van personen met een migratie-achtergrond is 44,1%. Dat is veel lager dan van de gemiddelde werknemer in Vlaanderen (73%). 


Personen met een arbeidshandicap 
We spreken over ‘arbeidshandicap’ wanneer een persoon een beperking heeft waardoor het moeilijker is om een job te vinden of te houden. Die beperking kan fysiek zijn, zintuiglijk, verstandelijk of psychisch – uiteraard hebben ook chronisch zieken een arbeidshandicap.
Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft ongeveer dertien procent van de Vlaamse bevolking tussen 16 en 64 jaar een handicap of langdurig gezondheidsprobleem. Het gaat dus om meer dan 500.000 mensen, waarvan 130.000 met ernstige beperkingen.

Personen met een arbeidshandicap hebben een heel lage werkzaamheidsgraad: 43,3% in 2017. Dat is bijna 30% lager dan het gemiddelde in Vlaanderen (73%).


Oudere werknemers
Als men spreekt over "oudere werknemers", dan is het belangrijk om aandachtig te zijn wie men daarmee bedoelt. In de federale maatregelen inzake werk is dat vanaf 45 jaar (bijvoorbeeld CAO 104), in Vlaams beleid wordt een oudere werknemer gedefinieerd als 50+. 

50-plussers hebben al een lagere werkzaamheidsgraad dan gemiddeld (59%), 55-plussers hebben een nog lagere werkzaamheidsgraad: 49,5%. 

Instrumenten

Diversiteit en personeelsbeleid moeten op de agenda van het sociaal overleg!

Door het sociaal overleg kunnen we er voor zorgen dat goede afspraken voor iedereen gelden. Daarom ondersteunen wij delegees om een sociaal personeelsbeleid te agenderen op het overleg in hun bedrijf of organisatie.

We willen afspraken met de werkgever die blijvend zijn. Via het sociaal overleg blijven de goede afspraken van vandaag ook nog morgen van kracht.

We willen ook afspraken maken met de werkgever die voor iedereen goed zijn. Een individueel probleem dat opgelost wordt door een collectieve maatregel zorgt voor meer tevreden werknemers. 

Sectorakkoorden en cao’s
Om de twee jaar sluiten alle sectoren akkoorden af. Deze sectorale akkoorden bepalen in de eerste plaat de loons-en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de sector. Steeds meer sectorakkoorden of cao’s bevatten engagementen over onze thema's: diversiteit, werkbaar werk, re-integratie... 

Sociale clausule voor overheidsopdrachten
Wij ijveren ervoor dat de overheid haar opdrachten zou koppelen aan een sociale clausule. Die clausule zou van contractanten kunnen eisen dat ze een actieve diversiteitspolitiek voeren.

Diversiteitsconsulenten

In elk ABVV-gewest is er minstens een diversiteitsconsulent. De diversiteitsconsulenten zijn er in de eerste plaats om militanten en secretarissen te ondersteunen, maar ook voor andere zaken kan je bij hen terecht.

Ondersteuning in de bedrijven

De ABVV-diversiteitsconsulenten ondersteunen delegees. Onze werking heeft veel ervaring en expertise in de verschillende aspecten van het personeelsbeleid en de tewerkstelling van kansengroepen (oudere werknemers, personen met een arbeidshandicap, werknemers met een migratie-achtergrond...). De voorbije jaren legden we ons ook meer en meer toe op thema’s zoals werkbaar werk, competentiebeleid en innovatieve arbeidsorganisatie.

Sensibiliseren van secretarissen en delegees
De diversiteitsconsulent is altijd bereid om info te geven, zodat je zelf kan oordelen of je collega’s en jouw bedrijf klaar zijn om te werken aan personeelsbeleid, diversiteit, werkbaar werk of innovatieve arbeidsorganisatie.

Meewerken aan vormingen
Diversiteitsconsulenten werken ook mee aan vormingen voor delegees. In alle basisvormingen stellen zij hun werking voor. Daardoor weten alle beginnende delegees waarvoor zij op de diversiteitsconsulenten een beroep kunnen doen. Diversiteitsconsulenten werken ook mee aan sommige themavormingen. Dat zijn dan in themavormingen die personeelsbeleid, re-integratie, werkbaar werk,... als thema hebben. 

Lerende netwerken
We organiseren ook zelf lerende netwerken, of werken er aan mee. Dat zijn bijeenkomsten van delegees uit verschillende bedrijven en/of organisaties, rond een bepaald thema dat wij kiezen. in 2020 hadden we een lerend netwerk rond superdiversiteit, in 2021 is het rond innovatieve arbeidsorganisatie. De delegees wisselen dan hun ervaringen uit met ons en met elkaar. 

Diversiteit in de praktijk

In onze reeks ‘Diversiteit in de praktijk’ vertellen delegees hoe ze diversiteit in hun eigen bedrijf ervaren.

onthaal: Aliplast in Lokeren (metaalbedrijf)
diversiteit: AZ Groeninge in Kortrijk (ziekenhuis)
diversiteit: De Branding in Kortrijk (instelling voor volwassenen met een handicap)
diversiteit: Brico (hoofdkantoor doe-het-zelf-zaken)
diversiteit: Esselte in Sint-Niklaas (bedrijf voor kantoormateriaal)
re-integratie:
superdiversiteit: Tower Automotive in Gent (bedrijf voor auto-onderdelen)
werkbaar werk: Harol in Diest (metaalbedrijf)
werkbaar werk: Agfa Healthcare in Mortsel (farmaceutisch bedrijf)

werkbaar werk: Baloise in Antwerpen (hoofdkantoor verzekering)

werkbaar werk: Geertrans Hellings (transportbedrijf in Limburg)
werkbaar werk: Wienberberger in Beerse (bouwmaterialenbedrijf)
competentiebeheer: Zuidkempische Werkplaatsen in Herentals


 

Zoek op trefwoord

diversiteit