Voka-reclameboodschap kan realiteit niet verhullen

Persbericht 30/08/2016 - Wanneer een werkgeversorganisatie als VOKA de portefeuille bovenhaalt voor dure krantenadvertenties om het regeringsbeleid te bejubelen, dan is het opletten geblazen…


“Het is alweer uit hetzelfde vaatje dat VOKA tapt,” reageert Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

“De reeds gekende standpunten werden enkel in een ander kleedje gestoken: aanval op het stakingsrecht, minimale dienstverlening openbare diensten, lage vennootschapsbelasting... En net zoals regeringspartij N-VA vindt ook VOKA dat er veel te weinig bespaard werd. Alle burgers in dit land ondervinden nochtans een andere realiteit: namelijk dat er maar geen einde komt aan de lange lijst aan prijsstijgingen die de factuurregeringen systematisch aan de burger doorschuiven.” 

De realiteit is anders

“Dat de huidige Vlaamse en federale regeringen verre van “goed bezig” zijn kunnen we ook elke dag in de krant lezen - op de niet door Voka gesponsorde pagina’s dan,” merkt Copers op.

“De realiteit is dat men van ons verwacht dat we almaar langer en flexibeler moeten werken, dat er na die lange loopbaan geen rustige oude dag op ons wacht, maar wel ondergefinancierde rusthuizen en maaltijden van 3 euro. De realiteit is dat de leerkrachten die aan de toekomst van onze kinderen moeten timmeren, zelf hun lesmateriaal en opleiding moeten bekostigen en dat ons onderwijs kreunt onder de besparingen. De realiteit is dat de kloof tussen wie wel en niet mee kan in onze maatschappij en op onze arbeidsmarkt almaar groter wordt.”

Lippendienst aan sociaal overleg

“Een dergelijke publieke liefdesverklaring aan een rechts en desastreus beleid doet nadenken over de lippendienst die bewezen wordt aan het sociaal overleg, zowel op federaal als op Vlaams niveau.... zeker wanneer deze slogans mede ondertekend worden door de voorzitster van de federale Groep van Tien - waar Voka vooralsnog geen deel van uitmaakt, reden waarom wellicht geprobeerd wordt het federaal sociaal overleg te helpen kortsluiten...?”

Kortom, een dure sloganeske advertentie die met ‘durven’, ‘vernieuwen’, laat staan ‘veroveren’ weinig te maken heeft. Een slag in het water is ook een slag, niet?

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering werkgevers