Septemberverklaring heeft veel weg van een fata morgana

Persbericht 26/09/2016 -Dat de jaarlijkse septemberverklaring meestal niet uitblinkt in duidelijkheid en al eens wat regeringsbeleid durft te verbloemen, behoort ondertussen tot de verwachtingen. Maar met de editie 2016 wordt er wel erg veel mist gespuid.


Factuurregering

Om te beginnen is er het begrotingsevenwicht dat er geen is. Zoals alle experten al lang weten en zeggen, zal er deze regeerperiode geen begroting in evenwicht meer komen, omdat grote uitgaven zoals Oosterweel buiten beschouwing worden gelaten. Toch doet men voort met de schijnvertoning. Ook de belastingen gaan zogenaamd niet omhoog, terwijl de burger de facturen in zowat elk onderdeel van het leven al twee jaar ziet stijgen.

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV: “Met de werkloosheid en het aantal jobs is alles zogenaamd oké, terwijl we achteraan het Europese peloton bungelen wat jobcreatie betreft en sinds de eeuwwisseling nog nooit zoveel langdurig werklozen waren in Vlaanderen.”

Luchtkastelen

De septemberverklaring bevat ook heel wat ambitieuze plannen en doelstellingen. Vele daarvan zijn niet nieuw (scholenbouw, doelgroepkortingen…), maar de intentie om te investeren in welzijn, cultuur, jeugdwerk en sociale economie is positief. En ook de nadruk op een boost voor klimaat en energie is een goede zaak. Vraag is wel of men hierbij ook zelf iets zal ondernemen, of alleen inspanningen en mentaliteitsveranderingen van de burger verwacht.

“Ondanks die paar positieve noten blijven we erg sceptisch,” zegt Caroline Copers. “Bij de meeste van de aangekondigde engagementen ontbreken concrete bedragen. Net zoals een duidelijke uitleg waar men die centen gaat halen. Als we zien dat er opnieuw 223 miljoen euro bespaard moet worden - zogenaamd pijnloos - en er 300 miljoen euro gevonden wordt door een boekhoudkundig manoeuvre met de investeringen in de ziekenhuisinfrastructuur, dan vrezen we het ergste. Dit wordt nog versterkt doordat de septemberverklaring met geen woord rept over armoedebestrijding of fiscale ongelijkheid, toch twee zeer actuele maatschappelijke problemen. Ook het komende regeringsjaar neemt deze Vlaamse regering zijn wensen voor waarheid en bouwt men luchtkastelen.”

Lees ook

Zoek op trefwoord

Septemberverklaring Vlaamse Regering