100.000ste berekening op Factuurregering.be

Persbericht 5/12/2016 - De Vlaming verliest gemiddeld € 800 per jaar. Dat blijkt na 100.000 berekeningen op Factuurregering.be.


De webtool Factuurregering.be van het Vlaams ABVV ging in november 2015 online. Meer dan 100.000 mensen telden inmiddels via de tool uit wat de asociale besparingsmaatregelen van de rechtse Vlaamse regering Bourgeois betekenen voor hun persoonlijke financiële situatie.

Het eindplaatje kleurt allesbehalve rooskleurig, zo kunnen we het bilan opmaken na één jaar Factuurregering.be. Gemiddeld gaat de Vlaming er 800 euro per jaar op achteruit, maar dat bedrag kan oplopen tot 1000 of zelfs 1500 euro.

Sociale achteruitgang

Factuurregering.be berekent de impact van een tiental Vlaamse maatregelen, aangevuld met de federale indexsprong. Ook de federale taxshift werd in rekening gebracht.

“Ondanks de hoera-berichten van de regeringspartijen over die taxshift toont onze tool de bittere realiteit aan: meer Vlamingen gaan er op achteruit dan er op vooruit wanneer je alles in rekening brengt,” concludeert Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “De zogenaamde kracht van verandering van de N-VA laat zich hier dus keihard voelen als een kracht van sociale achteruitgang, toch voor wie moet rondkomen van een uitkering of van een normaal werknemersloon – en dat is nog steeds de overgrote meerderheid van de bevolking.”

Welke maatregelen berekent Factuurregering.be?

 • indexsprong van 2% op alle brutolonen en uitkeringen
 • btw-stijging op elektriciteit van 6 naar 21%
 • hoger minimumtarief in de kinderopvang
 • dubbele indexsprong van 2% in de kinderbijslag
 • hogere maximumfactuur in het kleuter en lager onderwijs
 • hoger inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs
 • hoger inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs
 • hoger inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs
 • afschaffing van het recht op opleidingscheques voor hooggeschoolden
 • diverse prijsstijgingen bij De Lijn
 • afschaffing gratis openbaar vervoer voor kinderen en 65-plussers
 • verminderde belastingkorting voor de woonbonus
 • hogere saneringsbijdrage voor waterzuivering
 • hogere nettarieven voor elektriciteit
 • afschaffing gratis elektriciteit
 • hogere tarieven in de zorgverzekering
 • suikertaks
 • verhoogde accijnzen op alcohol, diesel en tabak
 • btw-stijging op renovatie, e-commerce en plastische chirurgie naar 21%
 • + het effect van de taxshift

 

 

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

belastingen Vlaamse Regering