Voorbeeld uit de praktijk: Geertrans-Hellings in Hechtel-Eksel

Geertans-Hellings is een transportbedrijf in Hechtel-Eksel met een 200-tal werknemers.

Giacomo Lobue is er delegee voor het ABVV sinds 2012. Alex, diversiteitsconsulent, suggereerde hem de enquête.

Giacomo zegt hierover: "Dankzij de enquête hebben we het werk wat werkbaarder gemaakt."


Giacomo Lobue, ABVV-delegee

Giacomo Lobue werkte in restaurants, werd het avond- en weekendwerk moe en gooide het over een andere boeg: hij werd na een VDAB-opleiding vrachtwagenchauffeur en ging 2010 aan de slag bij het 200 man tellende Limburgse transportbedrijf Geertrans Hellings.

Giacomo sloot zich aan bij het ABVV en werd bij de sociale verkiezingen in 2012 verkozen als effectieve in de Ondernemingsraad en als plaatsvervanger in het CPBW.

 

Vrachtwagenchauffeur: lange dagen, vele files

Giacomo: “Als vrachtwagenchauffeur maak je werkdagen van 12 tot 15 uur. De chauffeurs die buitenlands vervoer doen, vertrekken op maandagochtend om pas op vrijdagavond terug te zijn. De vele files in België zijn belastend, de regelgeving voor vrachtwagenchauffeurs is streng en bovendien komen wij vaak op een eenzijdig negatieve manier in het nieuws ….

Daar staat echter een zeker gevoel van vrijheid tegenover. Als chauffeurs hebben we geen werkgever of ploegbaas die ons voortdurend op de vingers kijkt. Daarnaast ben ik ook blij dat ik geen nacht- en weekendwerk meer moet doen.”

 

Een enquête rond werkbaar werk: succesvolle primeur, tastbare veranderingen

Maar het chauffeurswerk werkbaarder maken, hoe begin je eraan? Er werd voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf gepeild naar de problemen bij het personeel via een enquête.

Giacomo: “Die enquête was een suggestie van ABVV-diversiteitsconsulent Alex Nijs. Op de OR heb ik deze enquête voorgesteld namens alle vakbonden. De werkgever hebben we vrij snel kunnen overtuigen, ook omdat alle vakbonden erachter stonden. Werkbaar werk voor de werknemers zorgt voor meer gezonde en gemotiveerde werknemers, en dat is ook beter voor de werkgever. De werkgever heeft nog enkele vragen toegevoegd die tevens voor ons nuttig waren. Deze enquête verspreiden bij de werknemers was een hele opgave. Als werknemers zien we elkaar nauwelijks, want chauffeurs zijn bijna altijd onderweg. We hebben van de werkgever alle faciliteiten gekregen om deze enquête te verspreiden. Dit gebeurde via de loonbrieven en via ons intern communicatiesysteem.”

Met succes: dik een vijfde van alle werknemers en ruim een derde van de binnenland-chauffeurs vulden de vragenlijst in. Alex hielp ook bij de verwerking ervan.

 

In een hogere versnelling

Het bleef niet bij vragen alleen. Giacomo: “We stelden op de OR de resultaten van de enquête voor aan de werkgever. Die was bereid om mee te werken aan oplossingen voor de problemen die de werknemers te kennen gaven in de enquête. Zo zijn de planningsmedewerkers in één dienst samengebracht. Dat zorgt voor beter onderling overleg en planning. Er kwam ook een jaarlijks overlegmoment voor iedereen: op de ’spek met eieren’-dag komen planners én chauffeurs samen en bespreken het werk in levende lijve. En er is bovendien geïnvesteerd in spiksplinternieuw materiaal …”.

Bij de sociale verkiezingen werden de ABVV-delegees beloond voor hun trekkersrol. Giacomo: “Wij wonnen de enige zetel van het ACLVB en werden zo de grootste vakbond met één zetel meer dan ACV.” Ook in de enquête waren de werknemers heel positief over de delegees. Veel collega’s  kwamen Giacomo vertellen dat zij goed werk hadden geleverd, zelfs sommigen die de enquête niet ingevuld hadden omdat ze er eerst niet in geloofden. “En dat geeft me voldoening !”, bekent een tevreden Giacomo.

 

Downloads