Werkbaar werk

De helft van de werknemers in Vlaanderen heeft geen werkbaar werk. Eén op drie werknemers ziet zichzelf niet blijven werken tot aan het pensioen. Een belangrijk hulpmiddel als delegee is een enquête over werkbaar werk houden om te weten hoe werkbaar werknemers hun werk vinden.Voorbeelden uit de praktijk

 

Aandachtspunten bij de scan

  • Er is een nulmeting van de werkbaarheidssituatie
  • Er zijn opleidingen die aangepast worden aan de doelgroep.
  • Het opnemen van maatregelen om minder te gaan werken wordt gestimuleerd. 
  • Wanneer men maatregelen en initiatieven neemt houdt men rekening met de leeftijd.
  • Verlofregelingen worden aangepast en uitgebreid.
  • Er zijn verbeteringen aan de arbeidsorganisatie die de werkbaarheid verhogen. 

 

Onze ondersteuning bij de scan

Instrumenten


Wettelijk kader

  • CAO 104 over het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

 

Onze diversiteitsconsulenten helpen jou hierbij 

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten. Zij helpen jou hierbij, in afstemming met je beroepssecretaris.

Onze diversiteitsconsulenten helpen bij de aanmaak van enquêtes VOW, verwerken de resultaten en maken het bedrijfsrapport op. Ze bespreken het werkgelegenheidsplan (CAO 104) van je werkgever en helpen bij de opmaak van het werknemersvoorstel.

Hun contactgegevens vind je op www.scanjewerkvloer.be.

 

Lees ook