Onthaalbeleid

Een goede start voor de nieuwe collega komt zowel de nieuwkomer, de werknemers als de werkgever ten goede. Als delegee kan je verschillende zaken op de agenda zetten: de onthaalinstrumenten, het peter-en meterschap, job-en taalcoaching, en ook het taalbeleid. CAO 22 helpt je hierbij.Voorbeelden uit de praktijkAandachtspunten bij de scan

Onthaalinstrumenten (onthaalmap, onthaalbrochure,…)

 • Nieuwkomers krijgen onthaalinstrumenten (onthaalbrochure, onthaalmap,…) met duidelijke en bruikbare informatie.
 • De onthaalinstrumenten zijn in klare taal.
 • De onthaalinstrumenten zijn visueel ondersteund (pictogrammen…).

 

Peter-en meterschap

 • Elke nieuwe collega krijgt een peter of meter.
 • De peters of meters krijgen hiervoor genoeg tijd en ruimte. 
 • De peters of meters zijn werknemers die het werk en het bedrijf goed kennen. 
 • Er is diversiteit bij de peters en meters.
   

Job-en taalcoaching

 • Er worden job-en taalcoaches ingezet.
 • Er worden KOPA-job- en coaches ingezet.

 

De onthaalprocedure

 • De collega’s weten op voorhand dat er een nieuwe collega komt.
 • Alle nieuwkomers krijgen een onthaal, ook interims en jobstudenten.
 • Het onthaal verloopt volgens een vaste onthaalprocedure.
 • Bij het onthaal weten alle betrokkenen wat ze moeten doen.
 • De procedure is aanpasbaar aan handicaps.
   

Taalbeleid

 • Het personeelsbeleid is in klare taal en visueel ondersteund (pictogrammen,…).
 • Alle communicatie is in klare taal.
 • Interne documenten worden vertaald naar andere talen.
 • Er is een beleid over het taalgebruik tussen werknemers.Onze ondersteuning bij de scan

Instrumenten


Wettelijk kader

 • CAO 22 over het onthaal
 • KB betreffende het onthaal (25 april 2007)
 • CAO 9 over de OndernemingsraadOnze diversiteitsconsulenten helpen jou hierbij 

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten. Zij helpen jou hierbij, in afstemming met je beroepssecretaris.

Onze diversiteitsconsulenten adviseren bij de opstart van een onthaalbeleid, of werken samen met jou aan een verfijning van het bestaande onthaalbeleid. Taalbeleid is hierbij een aandachtspunt.

Hun contactgegevens vind je op www.scanjewerkvloer.be