Bestrijding van discriminatie

Discriminatie betekent een ongerechtigde ongelijke behandeling van een ander. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Het is best voor iedereen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Als er dan toch discriminatie is, kan je dit als delegee aanpakken. Daar zijn middelen voor. En daar ondersteunen we je bij.Voorbeelden uit de praktijkAandachtspunten bij de scan

De non-discriminatieclausule

 • Er is een non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement opgenomen.
 • De non-discriminatieclausule wordt actief opgevolgd.
 • De non-discriminatieclausule wordt effectief toegepast wanneer nodig.

 

Een non-discriminatiebeleid

 • Er zijn sensibiliserende acties rond preventie van discriminatie.
 • Er is een sfeer van non-discriminatie.
 • De werknemers weten dat er een non-discriminatieclausule is.
 • De verschillende onderdelen van het personeelsbeleid zijn getest op hun neutraliteit.

 

Onze ondersteuning bij de scan

Instrumenten

 • materiaal over de non-discriminatieclausule
 • samenwerking met eigen juridische diensten
 • samenwerking met de meldpunten discriminatie
 • sectorale akkoorden

 

Wettelijk kader

 • de OR is bevoegd voor wijzigingen aan het arbeidsreglement: daar kan je een non-discriminatieclausule invoeren
 • CAO 38 bis over de gedragscode gelijke behandeling bij werving en selectie
 • de antidiscriminatiewetgeving

 

Onze diversiteitsconsulenten helpen jou hierbij 

Elk gewest heeft één of meer diversiteitsconsulenten. Zij helpen jou hierbij, in afstemming met je beroepssecretaris.

Hun contactgegevens vind je op www.scanjewerkvloer.be.