Premie voor zelfstandige 45-plussers: zoveelste avontuurtje ten koste van werknemers

Persbericht 26/06/2017 - Minister Muyters wil 45-plussers die een eigen zaak starten ondersteunen met een premie gedurende twee jaar. Hij doet dat door de bestaande werkhervattingstoeslag voor werknemers die ouder zijn dan 55 jaar af te schaffen.


"Dit oogt sympathiek, maar deze maatregel is ondoordacht," zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. "Het is een losse flodder en de zoveelste maatregel van deze minister die werknemers benadeelt."

Ondoordacht en niet becijferd

De werkhervattingstoeslag, die de minister afschaft om de nieuwe premie te bekostigen, betekent vandaag voor bijna 12.000 werknemers een belangrijke aanvulling op hun inkomen, omdat zij opnieuw aan de slag zijn gegaan, vaak tegen een lager loon. "De minister vindt de inspanningen die deze mensen doen duidelijk niet meer de moeite waard om te stimuleren," vervolgt Copers, "En je kan je ook vragen stellen bij de efficiëntie van de nieuwe maatregel. De tegemoetkoming voor bijna 12.000 werknemers omvormen naar één voor 500 startende zelfstandigen, dat ruikt naar een besparing."

Budgettair is de maatregel dan ook een totale black box. De minister heeft tot op heden geen enkel antwoord gegeven op een advies van de sociale partners dat budgettaire transparantie vraagt over dit voorstel. “Is deze maatregel becijferd? Wie zal het zeggen? Blijkbaar communiceert de minister liever met de pers dan met de Vlaamse werkgevers en vakbonden,” zegt Caroline Copers, “en de ouderen op onze arbeidsmarkt zijn hiervan de dupe.”

Niet op de kap van kwetsbare groepen

Het Vlaams ABVV eist alvast dat de contouren van de maatregel het voorwerp zijn van sociaal overleg en wil spijkerharde garanties dat geen enkele oudere die vandaag van de maatregel gebruik maakt, moet inleveren. Verder willen we eindelijk budgettaire transparantie krijgen en ook het debat voeren over de stimulansen voor werknemers.

“We zijn niet tegen maatregelen voor zelfstandigen, maar niet ten koste van kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt. Laat ons het debat voeren op basis van onderbouwde voorstellen en niet via ballonnetjes in de pers,” besluit Copers.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47