Congres Vlaams ABVV wil eenoudertoets en armoedetoets bij elke nieuwe beleidsmaatregel

4 & 5 mei 2018 - Ruim 500 ABVV-afgevaardigden debatteerden 2 dagen lang over slimme antwoorden voor de vakbond van morgen. Lees hier alle goedgekeurde oriëntaties én ons speciale congresmagazine!


Eénoudertoets en armoedetoets bij elke nieuwe beleidsmaatregel

Het Vlaams ABVV wil een éénoudertoets en een armoedetoets op elk bestuursniveau en bij elke nieuwe beleidsmaatregel. Dat is een van de beslissingen van de ABVV-militanten op hun vierjaarlijks statutair congres dat voornamelijk over transitie ging: hoe geven we de samenleving en de vakbond van morgen vorm. Naast de éénoudertoets debatteerden en stemden de militanten over tal van andere voorstellen in vier congresgroepen. De beslissingen van het congres vormen de werkbasis voor de volgende 4 jaar.

Nieuwe realiteit

Het tegengaan van verarming bij éénoudergezinnen vereist een structurele aanpak, zo vindt het Vlaams ABVV. Net als armoedebestrijiding moet deze nieuwe realiteit doordringen bij beleidsmakers op alle niveaus. Daarom besloot het ABVV-congres vandaag dat de vakbond bij elke nieuwe beleidsmaatregel en op elk bestuursniveau moet pleiten voor een eenoudertoets zowel als een armoedetoets.

De beslissing komt er niet toevallig, zegt algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers:

“Het thema van dit congres was transitie. We weten dat er een aantal uitdagingen op ons afkomen. De samenleving verandert en dus ook de realiteit voor werknemers, werkzoekenden en onszelf. Dat heeft niet voor iedereen dezelfde of een even grote impact, zoals de éénoudergezinnen aantonen. Hoe dan ook, of het nu over klimaatverandering, digitalisering of robotisering gaat, telkens opnieuw moeten we kijken hoe we de uitdagingen ombuigen in kansen.”

Congres

Ruim 500 vakbondsvertegenwoordigers uit heel Vlaanderen debatteerden op vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei in de Floreal in Blankenberge. Zij vertegenwoordigen het Vlaams ABVV in de sectoren en de gewesten, samen goed voor 730.000 leden.

De congresgangers debatteerden in werkgroepen over 4 grote thema’s: een klimaatneutrale en circulaire economie; werknemer in transitie; transitie naar meer gelijkheid en een vakbond in transitie. Thema’s waarmee het Vlaams ABVV de komende vier jaar aan de onderhandelingstafels zal zitten, maar ook aanwezig zal zijn op de werkvloer.

Op het congres werden ook verschillende vertegenwoordigers gekozen in de instanties van het Vlaams ABVV. Caroline Copers blijft de volgende vier jaar algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Enkele van de goedgekeurde voorstellen

Klimaat:

 • We onderhandelen met de werkgevers in zoveel mogelijk bedrijven en sectoren over het herinvesteren van een percentage van de winsten in het energiezuinig maken van bedrijfsgebouwen en infrastructuur en zetten zo dit thema op de agenda.
 • We onderhandelen bij voorkeur verplaatsingsvergoedingen die energiezuinige en elektrische mobiliteit aanmoedigen in plaats van wagens op fossiele brandstoffen.
 • We moedigen groepsaankopen voor bouwmaterialen en energiezuinige toestellen aan, gekoppeld aan hulp bij het aanvragen van premies.

 

Digitalisering en flexwerk:

 • Nieuwe technologie moet zowel het bedrijf als de werknemer ten goede komen. We maken in het sociaal overleg een strijdpunt van de impact van nieuwe technologieën op de kwaliteit van het werk.
 • Freelancers zitten in alle sectoren. Daarom richten we een Coördinatie Freelancers op, getrokken door de centrales samen met het interprofessionele, die de strategie ten aanzien van deze groep van werknemers uitwerkt en onderling ervaringen uit de sectoren uitwisselt.
 • We sensibiliseren om het draagvlak voor arbeidsduurvermindering groter te maken.

 

Gelijkheid:

 • Vlaams ABVV wil een éénoudertoets en een armoedetoets op elk bestuursniveau en bij elke nieuwe beleidsmaatregel.
 • Vlaanderen pakt energie-armoede aan de bron aan. De overheid zorgt ervoor dat ook minder begoede mensen gehuisvest zijn in een energiezuinige woning en dat ze gebruik kunnen maken van energiezuinige toestellen. Elk gezin heeft een betaalbare en eenvoudige toegang tot energiebesparende ingrepen en een verzekerde energiebevoorrading.
 • Sociale promotie ofwel het bemiddelen van mensen naar de best mogelijke job (in plaats van eender welke job) moet het uitgangspunt worden.

 

Vakbond

 • We gaan na of en hoe we de daken van vakbondsgebouwen optimaal kunnen benutten voor het opwekken van hernieuwbare energie met zonnepanelen zodat we minstens het eigen elektriciteitsverbruik in vakbondsgebouwen op een rendabele manier kunnen dekken.
 • We versterken onze werkzoekende leden die moeite hebben met de digitalisering, niet alleen door hen te leren werken met Mijn Loopbaan, maar ook door hen te leren werken met digitale instrumenten als burger, als consument en als ouder in de onderwijsbegeleiding van hun kinderen. We voorzien hiervoor ook de nodige infrastructuur.
 • We gaan voor het ideaal dat de vluchtelingen van vandaag de werknemers van morgen zijn die mee de pensioenen betalen van de werknemers van vandaag. Dat betekent dat we ook hun belangen moeten verdedigen. Net zoals we ons inzetten voor de toegang tot de arbeidsmarkt van ouderen, mensen met een handicap, laaggeschoolden… doen we dat ook voor vluchtelingen.
 

Downloads

Congresmagazine

Lees hier ons speciale congresmagazine, live gemaakt tijdens het congres, boordevol verslagjes van de werkgroepen, interviews met deelnemers, quotes uit de speeches en nog veel meer...

 

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

congres transitie