Krapte arbeidsmarkt: nog werk genoeg op Vlaamse regeringstafel

Persbericht 30/05/2018 - Vlaanderen toont onnodig spierballengerol in de reactie op het federale initiatief om meer mensen aan het werk te krijgen.


Werk genoeg

Zowel Vlaams minister van Werk Philippe Muyters als minister-president Geert Bourgeois wijzen vandaag premier Charles Michel terecht bij zijn initiatief voor een arbeidsdeal met de deelstaten om meer mensen aan het werk te krijgen. Niet Vlaanderen, maar de federale regering moet meer inspanningen doen, aldus de N-VA ministers. Onnodig spierballengerol, vindt het Vlaams ABVV: er ligt nog meer dan werk genoeg op de Vlaamse regeringstafel.

Overlegcomité

Vandaag start het overlegcomité tussen de federale overheid en de deelstaten met de doelstelling de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Na de aankondiging van premier Charles Michel reageren zowel Vlaams minister Philippe Muyters als minister-president Geert Bourgeois dat vooral het federale België zijn huiswerk beter moet doen.

Onnodig spierbalgerol ten koste van de mensen op de arbeidsmarkt, vindt het Vlaams ABVV. De Vlaamse regering loopt – in tegenstelling tot wat ze beweert – niet vooruit maar soms eerder achteruit bij de aanpak van het probleem.

7 frappante voorbeelden waar nog voor heel veel Vlamingen werk te verzetten valt

  • 790.000 Vlamingen te veel stress op het werk

Hoge druk betekent mogelijke uitval en dus nieuwe vacatures. Vlaanderen schafte enkele initiatieven af die de werkdruk lager kunnen maken: het ervaringsfonds voor werkgevers zowel als de financiële prikkel voor wie met loonverlies overschakelt naar een lichtere job werden wegbespaard. Er ligt al maanden een actieplan van de Vlaamse sociale partners rond werkbaar werk, een plan waar de minister zelf om gevraagd heeft, waarbij het nog steeds wachten is om dit nu ook uit te voeren. Over werkbaar werk is er tot nu zowel in Vlaanderen als op federaal niveau vooral gepraat.

  • 200.000 Vlaamse werklozen niet aan de slag

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt raken 200.000 mensen nog steeds niet aan de slag. Onder hen 93.000 laaggeschoolden. Vlaanderen creëerde een nieuw systeem van werkervaring en hervormde het PWA-systeem tot Wijkwerken, maar beiden geraken niet van de grond. Rond het Wijkwerken heerst chaos op het terrein wat betreft de toegelaten activiteiten, wat louter Vlaamse afspraken vergt. De problemen zijn een gevolg van de flou artistiek in de Vlaamse regelgeving. Afstemming tussen federaal en Vlaams niveau is slechts een deel van het probleem. En dan hebben we het nog niet over de mensen die uit de werkloosheid geduwd worden naar het leefloon waardoor hun aantal piekt en op tien jaar tijd is verdubbeld naar (in Vlaanderen) 70.000 personen.

  • 55 miljoen opleidingssubsidies met te veel ruimte voor misbruik

Een goede manier om knelpunten aan te pakken is de competentiemismatch wegwerken tussen vacature en werkzoekende. Dat kan door gericht in te zetten op opleidingssteun. Wat betreft de steun die bedrijven krijgen om opleiding aan te bieden, steekt de minister de kop in het zand. Geval na geval duikt op van bedenkelijk gebruik van de subsidies binnen de kmo portefeuille. Gaande van helikoptervlieglessen, over een opleiding golfen tot gesubsidieerde zeilcursussen en zelfs survival training. Wanneer dit soort zaken het nieuws haalt, treedt de minister enkel ad hoc op. Een grondige evaluatie dringt zich op.

  • 64.000 langdurig werklozen wachten nog steeds op een kans

Het aantal langdurig werklozen blijft in Vlaanderen onaanvaardbaar hoog. De nieuwe aanwervingspremie voor deze groep is een flop. De minister reageert daar schouderophalend op, door te zeggen dat hij hier nooit in heeft geloofd. De realiteit is dat hij het voorstel van de sociale partners zodanig afgezwakt en veranderd heeft dat het systeem gedoemd was te mislukken. De premie langdurige werkloosheid is dermate uitgekleed en administratief mismeesterd dat het geen incentive maar een drempel vormt.

  • 34.000 Vlaamse werklozen met een handicap

Over de jaren heen zien we een gestage toename van deze groep. Uit recente cijfers blijkt dat de tewerkstelling via de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) daalt. Tegelijk blijft ook het gebrek aan plaatsen in de sociale economie een structureel probleem.

  • 42.000 werkloze 55+ers

Vandaag gaan slechts 27% van de Vlaamse 55+ers en 15% van de 60+ers opnieuw aan de slag na 1 jaar werkloosheid. Op 23/2 viel het doek over de Vlaamse werkhervattingspremie voor 55+ers om vanaf 15/3 vervangen te worden door een premie die 45+ers ondersteunt bij het opstarten van een eigen zaak. De werkhervattingstoeslag steunde 11.628 55+ers tot het volledige einde van hun loopbaan. De nieuwe premie is slechts goed voor 1.800 mensen en eindigt na twee jaar. Het wegvallen van de premie (200 euro looncompensatie) veroordeelt ouderen met lange staat van dienst om bij werkloosheid af te zien van een correcte vergoeding.

  • 60.000 Vlamingen met migratieachtergrond

De werkzaamheidsgraad voor mensen met een migratieachtergrond (53%) staat in schil contrast met die van de gehele beroepsbevolking (72%) en zit bovendien in dalende lijn. De loonkostpremie die federaal bestond is na de zesde staatshervorming in Vlaanderen afgeschaft. Eind 2015 stopte ook de financiële ondersteuning voor diversiteitsplannen in bedrijven en ondernemingen. Dit geld ging naar de KMO-portefeuille (zie voorbeeld 3).

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering werkgelegenheidsbeleid