Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid

Infobrochure voor ABVV-leden met een ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Vlaams ABVV | 2019
Brochure | 44 blz.


Doelgroep: Werknemers

Waarom deze brochure?

Deze brochure vertelt meer over je mogelijkheden wanneer je het werk wil of moet hervatten na ziekte.

We geven een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe verloopt de erkenning van arbeidsongeschiktheid?
 • Wanneer moet ik terug aan het werk?
 • Wat is progressieve tewerkstelling, hoe vraag ik dat aan en wat zijn de voordelen?
 • Op welke gespecialiseerde begeleiding naar werk kan ik een beroep doen?
 • Kan ik me herscholen tijdens mijn arbeidsongeschiktheid, wat kost dat en hoe zit het met mijn statuut tijdens en na de herscholing?
 • Wat is loopbaanbegeleiding, hoe en waar vraag ik dat aan?

Inhoud

 • 1. Hoe het begint
 • 2. Arbeidsongeschikt: verloop en uitkering
  • Het verloop van arbeidsongeschiktheid
  • Zeg niet zomaar arts
  • Wat houden de ongeschiktheidscriteria in?
  • De ziekte-uitkering
  • Wat zegt het ‘referentieberoep’ over je terugkeer naar werk?
 • 3. Terug aan het werk? Hoe bereid je je hierop voor
  • Re-integratie: een complex wettelijk kader
  • Wat je moet weten over het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting
  • Wat je moet weten over het re-integratietraject
  • Wat als je niet op mutualiteit kan blijven en (nog) niet terug kan naar je werk?
  • Ontslag om medische overmacht: Wanneer kan het? Wanneer kan het niet!
  • Hoe werkt het re-integratietraject als je geen arbeidscontract (meer) hebt
 • 4. Ondersteunende maatregelen en diensten
  • Ken je re-integratiemogelijkheden. Wat is deeltijds hervatten via progressieve tewerkstelling?
  • Ken je re-integratiemogelijkheden. Het recht op een opleiding of herscholing
  • Ken je re-integratiemogelijkheden. Maak gebruik van de Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM)
  • Onzeker over je terugkeer naar werk? Volg loopbaanbegeleiding
 • 5. Solliciteren: hoe je wapenen tegen vooroordelen?
 • 6. Waar kan je terecht met vragen?
  • Met welke vragen kan je terecht bij het ziekenfonds?
  • Bij wie in het ABVV kan je terecht met je vragen?
  • Andere interessante websites

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

arbeidsongeschiktheid Loopbaanadvies