Is jullie diversiteitsbeleid in balans? Scan je werkvloer!

Onze nieuwe campagne ‘Is jullie diversiteitsbeleid in balans?’ vraagt aandacht voor het diversiteitsbeleid in ondernemingen en organisaties. En dat is nodig. Want diversiteit is een feit!


Merk je dat diversiteit nog geen feit is op jouw werkvloer?

Of is diversiteit er wel, maar weet men niet goed hoe men er mee moet omgaan?
We ontwikkelden hiervoor een "diversiteits-scan". Een kort maar krachtig instrument. Zo komen we te weten welke punten van diversiteit op jouw werkvloer moeten aangepakt worden.
Daarna pakken we die samen aan!

Daar kan jij als delegee iets aan doen!

1. Meer diversiteit op de werkvloer
Diversiteit bestaat in vele vormen: verschilen in gender, leeftijd, migratie-achtergrond, cultuur, gezondheid,... om er maar enkele op te noemen. Diversiteit is een feit: in de samenleving én op de werkvloer. Beiden worden steeds diverser en zullen dit ook blijven. En dat moeten we weerspiegeld zien op elke werkvloer.
Als delegee kan je dit op de agenda van het sociaal overleg zetten. Een eerste stap hierin is cijfers opvragen over de diversiteit op jouw werkvloer.

2. Iedereen moet leren omgaan met diversiteit
Werknemers moeten kunnen samenwerken met al hun collega's, ook al zijn die erg verschillend. Leidinggevenden moeten in staat zijn met divers samengestelde werkvloeren om te gaan. Daarom is het belangrijk dat iedereen opleiding en ondersteuning krijgt om te leren omgaan met diversiteit.

3. Werken aan een echt diversiteitsbeleid
Het aanwerven van werknemers op basis van hun competenties is een goede start. Maar ook na aanwerving moeten we werk maken van gelijke kansen voor iedereen. Alle werknemers hebben recht op een goed onthaal, werkbaar werk, opleiding en promotiekansen. Daarom moet diversiteit een blijvend agendapunt zijn op het sociaal overleg. Dit is de eerste stap in de uitbouw van een echt diversiteitsbeleid.  

Samen met je diversiteitsconsulent!

Alle ABVV’ers kunnen bij onze diversiteitsconsulenten terecht met vragen of problemen over onthaal met aandacht voor taal. De diversiteitsconsulenten luisteren naar de situatie van de delegees en zijn werkvloer. We maken een grondige analyse van de situatie, en zoeken naar de oorzaken. Samen bekijken we mogelijke oplossingen, altijd in overleg met de betrokken beroepssecretarissen. Zo komen we tot een plan van aanpak dat je kan gebruiken in het overleg met je werkgever.

De contactgegevens van onze diversiteitsconsulenten, en meer uitleg over onze manier van werken vind je op www.scanjewerkvloer.be.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

diversiteit