Saeftinghedok: Nu doordachte uitrol met evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen

Persbericht 25/10/2018 - Vlaams minister van Mobiliteit Weyts ontvouwde zijn plannen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Het Vlaams ABVV wijst op het grote belang van de uitbreiding voor het garanderen van de huidige en toekomstige tewerkstelling in de in de haven en daarbuiten.


Nu moet echter de uitwerkingsfase komen. Daarin moet voor de vakbond aandacht besteed worden aan doorgedreven en doordacht flankerend beleid. Zowel op vlak van risico’s als van kansen. De havenuitbreiding mag immers niet uitsluitend overgelaten worden aan de grillen van de internationale markt of de eisen van enkele reders. Hierop zal de vakbond maximaal toezicht houden vanuit sectoren zowel als gewesten.

Maximale aandacht aan juiste uitwerking

Vandaag ontvouwt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts eindelijk de plannen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven na herhaald uitstel en een allesbehalve transparant proces. Het Vlaams ABVV hecht groot belang aan de tewerkstelling in de haven en daarbuiten en volgt daarom met zeer veel aandacht het besluitvormingsproces vanuit haar geledingen: Vlaams, in de betrokken sectoren en in de regio’s.

Met de eerste horde achter de rug waarschuwt de socialistische vakbond dan ook dat nu maximaal aandacht moet besteed worden aan een juiste uitwerking van de plannen. Daarbij moet evenwicht gevonden worden tussen economische, sociale en ecologische belangen. Met aandacht voor de potentiële risico’s van de uitbreiding, maar ook voor de kansen. De havenuitbreiding mag immers niet uitsluitend overgelaten worden aan de grillen van de internationale markt of de eisen van enkele reders. Een doorgedreven en doordacht flankerend beleid is hierbij absoluut noodzakelijk, niet in het minst op vlak van een goed en ambitieus gespreid modulair mobiliteitsbeleid.

Voor het Vlaams ABVV betekent dit onder meer:

  • Het maximaliseren van het sociale en economische potentieel van de haven voor de samenleving in haar geheel door in te zetten op maximale en duurzame jobcreatie. Hiervoor moet in de in eerste plaats de toekomstige containerbehandeling worden gegarandeerd, maar moet evenzeer ingezet worden op het verankeren van logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, en het aantrekken van duurzame industrie.
  • Het bereiken van een ambitieuze modal shift in het wegvervoer door een sterk sturend mobiliteitsbeleid en bijkomende investeringen in spoor en binnenvaart.
  • Het herwaarderen en uitbreiden van de spoorweginfrastructuur in het havengebied, met aandacht voor de rol die het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen hierin kan opnemen.
  • Het actief promoten en ondersteunen van de binnenvaart met investeringen en een gericht arbeidsmarktbeleid.
  • In het personenvervoer meer in te zetten op alternatieven voor de wagen voor wat betreft het woon-werkverkeer van de werknemers. Carpoolparkings, brede fietspaden voor speed pedelecs en meer collectief vervoer.
  • Het voeren van een klimaatbeleid dat de sector ondersteunt bij het reduceren van de schadelijke uitstoot, zowel wat betreft de economische activiteit op de kaaien als die van de zeeschepen.
  • De samenwerking tussen onze Vlaamse bedrijven bij de uitvoering van grote projecten, en niet automatisch naar het buitenland te kijken voor mogelijke kandidaten.
  • Het herstellen van het democratisch deficit in het havengebied, en er zo voor te zorgen dat de gehele geografische regio politiek is afgedekt.

Zoek op trefwoord

havens