Wetgever denkt nog te vaak dat gezin twee ouders telt - Dossier eenoudergezinnen

Persbericht 5/12/2018 - Of het nu om wonen, werken of fiscaliteit gaat, onze wetgeving lijkt zich maar moeizaam aan te passen aan de nieuwe gezinsrealiteit.Het Vlaams ABVV lijstte de beleidsdrempels op waarmee eenoudergezinnen vandaag geconfronteerd worden. Die blijken niet gering. Eenoudergezinnen worden op tientallen plaatsen geconfronteerd met zaken waar andere gezinnen niet of veel minder op botsen.

“Onze wetgevers vertrekken nog te vaak van het klassieke gezin als norm. Nochtans is in Vlaanderen bijna 1 op 6 van de gezinnen een eenoudergezin,” zegt algemeen secretaris Caroline Copers. Het Vlaams ABVV pleit opnieuw voor de invoering van een eenoudertoets.

32 verschillende drempels

14,2% of bijna 1 op 6 van de Vlaamse gezinnen is vandaag een eenoudergezin. Samen zorgen ze voor zo’n 180.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar. Een aanzienlijke en diverse groep, die helaas geconfronteerd wordt met verschillende problemen.

In een nieuw dossier eenoudergezinnen lijst het Vlaams ABVV deze problemen een voor een op. Breed, op vlak van wonen, werken, hun financiële draagkracht of waar het over de kinderen gaat. In totaal bekeken we 12 verschillende niveaus.

Uit de analyse blijkt dat eenouders het allerminst makkelijk hebben: ze stoten in totaal op 32 verschillende drempels waarmee andere gezinnen niet of veel minder geconfronteerd worden.

  • Zo lopen eenouders een groter armoederisico, maar lopen ze ook meer kans op depressies.
  • Eenouders stellen meer dan anderen zorg uit en brengen hun kinderen veel minder naar de crèche.
  • Eenouders ervaren uiteraard meer problemen in de combinatie arbeid-gezin, maar ervaren ook de minste werkbaarheid in hun job.
  • Eenouders hebben minder familiaal verlof dan een klassiek gezin, maken minder gebruik van dienstencheques en slagen er minder goed in vakanties te overbruggen.
  • Eenouders nemen minder tijdskrediet en ouderschapsverlof op.
  • Ook de kinderen uit eenoudergezinnen ervaren drempels. Zo zijn hun schoolresultaten vaak minder goed en verdienen ze later tot 30% minder dan kinderen in een klassiek gezin.

Pleidooi voor eenoudertoets

Voor algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers is het hoog tijd dat de wetgever met meer aandacht dan vandaag kijkt naar de problemen waar eenoudergezinnen tegenop lopen.

“Dat kan in eerste instantie door bestaande wetgeving aan te passen aan de realiteit van eenoudergezinnen. Maar minstens even belangrijk is dat we in de gaten houden dat nieuwe wetgeving geen nieuwe problemen creëert voor deze groep.”

“Dat zit soms in een klein hoekje”, illustreert Caroline Copers. “Zo heeft de federale regering recent ingevoerd dat werkzoekenden verplicht een job moeten aanvaarden binnen een straal van 60 kilometer. Die afstand is al een uitdaging voor veel forenzen, maar voor eenouders is dit zo goed als onmogelijk: breng en haal je kinderen maar eens binnen de uren naar en van school. Vandaag krijgen zij hier geen uitzondering voor.”

Het Vlaams ABVV pleit daarom – in opvolging van haar laatste congres – opnieuw voor de invoering van een eenoudertoets voor alle nieuwe wetgeving op zowel lokaal, Vlaams als federaal niveau.

Downloads

Lees ook