10 voorstellen voor sociale klimaatmaatregelen

Persbericht 3/12/2018 - Bij de start van de 24ste klimaatconferentie in Katowice (Polen) legt het Vlaams ABVV 10 structurele én concrete voorstellen op tafel om de prijs van de klimaatverandering in Vlaanderen een zaak te maken van iedereen.De afgelopen weken is er veel gesproken over de sociale dimensie van de klimaatverandering”, zegt algemeen secretaris Caroline Copers. “Dat debat heeft enkel zin als het uitmondt in effectieve verandering in het leven en werk van mensen.” De voorstellen zijn een mix van korte en lange termijn-oplossingen, zowel uitdagend als snel realiseerbaar.

Spreidstand

De kost van de klimaatverandering moet evenwichtiger verdeeld worden. Daarover lijkt iedereen het stilaan eens na anderhalve week debat over de ‘gele hesjes’. Binnen de vakbonden is dit besef al langer aanwezig.

Zo getuige het recentste congres rond duurzaamheid van het Vlaams ABVV, maar ook het kader van Just Transition waar de internationale vakbonden deze week over onderhandelen in Katowice. Al langer stellen we als vakbond de spreidstand vast tussen een groeiende economie met een alsmaar kleiner deel voor de werknemers en de vaststelling dat de kosten voor de klimaatverandering via de elektriciteitsfactuur en de prijs van brandstof in grote mate aan diezelfde werknemer wordt voorgeschoteld.

Die spreidstand willen we aanpakken. Enerzijds door op vlak van koopkracht de strijd aan te blijven gaan met de Vlaamse en federale regering zodat werknemers hun rechtmatige deel van de economische koek kunnen krijgen. Tegelijk willen we het ook hebben over hoe we de kosten van de noodzakelijke klimaatmaatregelen gaan verdelen.

Just Transition

Door de bril van Just Transition is het betrekkelijk eenvoudig concrete en werkbare voorstellen te formuleren. Voorstellen die zowel het klimaat als de mens dienen. Wij formuleren er 10 die zowel op de lange als op de korte termijn realiseerbaar zijn, zowel uitdagend als snel realiseerbaar:

1) Het individu dat de auto nodig heeft om op het werk te geraken, is niet de enige die over alternatieven moet nadenken. Responsabiliseer bedrijven via verplichte bedrijfsvervoersplannen, zodat ze wel moeten nadenken over woon-werk verkeer.

2) Maak werk van echte alternatieven voor wie de baan op moet, door investeringen in openbaar vervoer en een echt aantrekkelijk mobiliteitsbudget.

3) Laat de werkgever die slecht bereikbaar is, en dus verantwoordelijk voor files tijdens de spits, betalen voor rekeningrijden.

4) Belast de vervuilende effecten van de e-commerce, in plaats van alleen naar de internationale concurrentiepositie te kijken op dat vlak.

5) Stimuleer collectieve arbeidsduurvermindering zodat de werknemer zijn deel van de koek krijgt, meer tijd, en we niet hoeven te knielen voor de 24-uren economie die de planeet kapot maakt.

6) Heroriënteer het innovatiebeleid en beloon initiatieven die groene jobs creëren, onder andere in hergebruik en reparatie. Producten die langer meegaan zorgen ook voor een hogere koopkracht.

7) Vraag van elke sector een onderhandeld plan, een roadmap naar klimaatneutraliteit. Zo kan iedere sector die overstap op een sociaal verantwoorde manier proberen maken.

8) Verken de mogelijkheid van een CO2 tax als alternatief voor een elektriciteitsfactuur die een belastingbrief is geworden. Het doel daarvan: zorg dat de grootste vervuilers een eerlijker deel van de factuur voor hernieuwbare energie betalen.

9) Verdeel de inspanningen niet over veel te veel beleidsniveaus en energieministers. Laat iedereen meedenken en richt 1 kenniscentrum op dat de ingewikkelde materie van de klimaattransitie toegankelijk maakt voor beleid, burgers en middenveld.

10) Richt een Just Transition Fonds op, dat de omslag moet helpen mogelijk maken én dat compensaties kan bieden aan wie aan de verliezende kant van de transitie dreigt terecht te komen.

Andere sites

Zoek op trefwoord

klimaat