Waarom wij het actieplan werkbaar werk niet ondertekenen

Persbericht 14/12/2018 - Vandaag tekenen 5 van de 6 sociale partners het Vlaams actieplan werkbaar werk. Het actieplan moet een antwoord bieden op de stijgende werkdruk. Maar dat doet dit plan niet.


 

Vandaag tekenen 5 van de 6 sociale partners het Vlaams actieplan werkbaar werk op het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Het actieplan moet een antwoord bieden op de stijgende werkdruk in Vlaanderen. Maar, zo vindt het Vlaams ABVV, dat doet dit plan niet.

Een gedegen basisvoorstel van de sociale partners werd dusdanig verwaterd dat er voor de socialistische vakbond te weinig overbleef. “Met dit plan zal geen enkele werknemer een werkbaardere job krijgen,” aldus algemeen secretaris Caroline Copers.

Dalende werkbaarheidsgraad

Begin 2017 stelt de Stichting Innovatie en Arbeid de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2016 voor. De driejaarlijkse meting signaleert een stevige daling van de werkbaarheidsgraad van 54,6% naar 51%. 790.000 Vlamingen hebben te veel stress op het werk.

De werkbaarheidsgraad zat nooit lager in de metingen. Een belangrijk signaal, waarvoor Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) aan de Vlaamse sociale partners vroeg een actieplan Werkbaar Werk uit te tekenen.

Dat plan ligt er in november 2017 na grondig overleg tussen werkgevers en werknemers en wordt overgemaakt aan de minister. Pas zeven maanden later, op 1 juni 2018, komt er antwoord in de vorm van een geamendeerde – en vooral ontgoochelende – tekst.

Zo moet alles grotendeels met reeds bestaande middelen en maatregelen worden ingevuld:

  • Waar de sociale partners een Werkbaarheidsfonds voorstellen, reageert de minister met een sensibiliseringscampagne en een tijdelijk chequesysteem voor bedrijfsscans.
  • Een pakket voor loopbaanondersteuning krijgt middelen noch instrumenten.
  • Ook rond kinderopvang en mobiliteit, twee stressverhogende factoren voor veel werknemers, verwijst de minister enkel naar bestaande maatregelen.
  • Waar de sociale partners een informatiepunt werkbaar werk voorstellen steek de Vlaamse regering louter een duim op: goed idee.

Plan schiet fundamenteel tekort

Voor het Vlaams ABVV schiet het actieplan fundamenteel tekort om het probleem echt aan te pakken. Algemeen secretaris Caroline Copers: “De kloof tussen urgentie en engagement is voor ons veel te groot. In plaats van concrete maatregelen om het werk van honderdduizenden te verbeteren komen er bedrijfsscans en een sensibiliseringscampagne. Dat betekent geld voor consultants en een reclamebureau, maar niks voor de werknemers. Hier wordt geen enkele job werkbaarder door.”

“Met de verwatering lijkt de Vlaamse regering te suggereren dat het probleem wel zal overwaaien, maar daar vergist ze zich danig. Steeds meer krijgen wij signalen dat de situatie op de werkvloer erger en zeker niet beter wordt”, aldus nog Caroline Copers. “Daarom pleiten wij eerder voor de tegengestelde beweging: niet minder maar net meer inzetten op werkbaar werk.”

Vandaag hebben 375.000 Vlamingen werkbaar werk plus: plezier in het werk gecombineerd met voldoende leermogelijkheden en recuperatie en een goed evenwicht tussen werk en privé. Daar moet iedereen naartoe.

Het Vlaams ABVV weigerde daarom het akkoord met de Vlaamse regering goed te keuren en zal vandaag dus niet mee tekenen. Een tripartiet akkoord zonder steun van alle partners, dat is in Vlaanderen nooit gezien. Alle andere plannen werden steeds in consensus getekend.

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering wendbaar werk