Decreet basisbereikbaarheid: nog veel onduidelijkheid ondanks goedkeuring

Persbericht 21/12/2018 - Vandaag keurt de Vlaamse regering het decreet basisbereikbaarheid na advies definitief goed. Ondanks de langgerekte procedure blijven er voor het Vlaams ABVV nog zeer veel onduidelijkheden in de plannen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.


 

“Er zijn nog te veel knopen die doorgehakt moeten worden”, aldus algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers. “En door de vele onafheden in het plan is het onduidelijk op welke mobiliteit we kunnen rekenen en welke prijs we er voor zullen betalen.”

Lange weg

Al sinds eind 2015 werkt Vlaams minister van Mobiliteit Weyts aan het decreet basisbereikbaarheid. Met een zeer grondige hertekening van het openbaar vervoer wil de minister weg van de basismobiliteit die eerder door Vlaams minister Steve Stevaert werd uitgetekend. Bedoeling is het openbaar vervoer multimodaler te maken en meer te richten op economische functies in plaats van op de individuele reiziger.

Die hertekening kan in principe een goede zaak zijn voor werknemers in industrieel gebied en dus een deel van het woon-werkverkeer. Waar voordien gekozen werd voor een model dat vertrok vanuit woongebieden, raakten zij soms moeilijk ter plaatse. Omgekeerd krijgen werknemers die in een buitengebied wonen en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om op hun werk te geraken, met deze plannen extra moeilijkheden.

Onaf

Feit is dat er nog zeer veel onduidelijkheden in de plannen van Weyts zitten. Zeer opmerkelijk is het bijvoorbeeld dat voor verschillende van de cruciale artikels wordt verwezen naar een later moment van uitvoering.

Zo blijft het onduidelijk wat de tarieven zullen zijn voor de multimodale aanpak die de minister voorstaat en wat het de overheid zal kosten. Een regelluw kader in 4 proefregio’s hielp niet: uit geen enkele regio kwam voldoende informatie of nieuw initiatief om het beleid verder op te baseren. De gevolgen voor De Lijn tenslotte blijven in het ongewisse, zowel op vlak van budget als op vlak van verantwoordelijkheid.

Gevolgen?

Wat de gevolgen van deze manier van aanpak zullen zijn laat zich vandaag grotendeels raden. Soms lijkt het alsof de minister vooral het vorige beleid wou afschaffen. Wat de gevolgen zijn voor zaken als basisdienstverlening of vervoersarmoede blijft buiten beschouwing. Het is sterk de vraag of deze onafgewerkte ingrepen het verschil zullen maken dat we op vlak van mobiliteit nodig hebben.

Voor het Vlaams ABVV is de kous dan ook absoluut niet af met de goedkeuring. Caroline Copers: “Het openbaar vervoer moet vandaag zowel als morgen zijn maatschappelijke en exclusieve rol behouden, wat ook het frame is dat we hierover afspreken. Voor ons blijft De Lijn het best geplaatst om zowel de regie als de exploitatie in handen te houden. Een betere en duurzamere mobiliteit is daarbij het einddoel.”

Zoek op trefwoord

mobiliteit