100 euro extra voor laagste lonen: waarom niet gewoon opslag?

Persbericht 8/01/2019 - De vraag naar loonsverhoging is meer dan terecht. Alleen moet die opslag niet uit belastinggeld komen, maar van de werkgevers...


100 euro extra voor de laagste lonen, het VOKA-verkiezingsvoorstel aan de Vlaamse regering werd ondertussen door Vlaams minister Muyters afgewezen. Nochtans is de vraag naar loonsverhoging meer dan terecht, steeds meer mensen in ons land hebben moeite om de rekeningen te betalen. Alleen moet die opslag voor het Vlaams ABVV niet uit het belastinggeld komen, maar is het tijd dat de werkgevers dat doen wat in een normale economie ook hoort: gewoon opslag geven.

Voorstel al eens afgevoerd

De laagste lonen zijn te laag, daar is nu dus ook VOKA het mee eens. Alleen legt de werkgeversorganisatie in haar verkiezingsmemorandum hiervoor een vreemd voorstel op tafel: een extra bijdrage van de Vlaamse belastingbetaler. Het voorstel is extra vreemd omdat een eerdere Vlaamse jobkorting (in 2011) werd afgeschaft wegens te duur en niet efficiënt. In 2012 kwam er zelfs een akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties hoe de centen beter te verdelen.

Voor het Vlaams ABVV klopt de analyse dat de laagste lonen omhoog moeten. Algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers: “De economie groeit, de conjunctuur zit mee, de winsten zijn er en toch stijgen de lonen niet. Mensen voelen dat. Nu de werkgevers eindelijk aangeven dat de lonen omhoog moeten, volgt direct het signaal dat zij die verhoging niet willen betalen maar dat de belastingbetaler er maar voor moet opdraaien. Dat is zeer vreemd.”

Eerlijke verdeling

Voor het Vlaams ABVV is het tijd dat de werkgevers de groeiende koek op een eerlijke manier verdelen. Dat betekent opbrengsten voor aandeelhouders, onderzoek en ontwikkeling én voor de werknemers. In die zin legt de vakbond zelf onder meer een loonsverhoging van het uurloon naar 14 euro bruto op tafel.

Caroline Copers: “Het voorstel van VOKA getuigt in feite van grote ironie. Pleiten voor degressiviteit van de werkloosheidsuitkering enerzijds en dit vervolgens maskeren door een door anderen te betalen generositeit op de laagste lonen. Misschien moeten we eerder de werkgevers activeren om te willen investeren in mensen?”

Zoek op trefwoord

loon werkgevers