Consumentenbarometer Testaankoop: aanpassing huurwetgeving nodig

Persbericht 12/03/2019 - 78% van de kwetsbare gezinnen besteedt meer dan 30% van zijn inkomen aan huur. Voor hen is de maand altijd te lang.


Mensen met de laagste inkomens besteden tot 80 procent van hun centen aan energie, voeding en huur alleen. 33,6% van de Vlamingen kon in 2018 niet sparen. Dat blijkt uit de consumentenbarometer van Testaankoop. Om het probleem bij de wortel aan te pakken pleit het Vlaams ABVV voor een aanpassing van de Vlaamse huurwetgeving.

Algemeen secretaris Caroline Copers: “78% van de kwetsbare gezinnen besteedt meer dan 30% van zijn inkomen aan huur. Voor hen is de maand altijd te lang.” Het Vlaams ABVV doet drie concrete voorstellen.

Ernstig nemen

In Vlaanderen geeft 33% aan dat het in 2018 ‘zeer moeilijk’ tot ‘onmogelijk’ was om te sparen. De laagste inkomens besteden tot 80% van hun inkomen aan energie, voeding en huur. Dat blijkt uit de nieuwe consumentenbarometer die Testaankoop gisteren lanceerde.

Voor het Vlaams ABVV de herhaling van een signaal dat bijzonder ernstig genomen moet worden. Caroline Copers: “We weten dit eigenlijk al langer. Dit gaat over het systematisch aanvreten van het inkomen van mensen. Dit gaat over structurele problemen. Veel mensen komen niet meer rond.”

Huurwaarborg

Dat het ABVV hierom strijd voert voor hogere minimumlonen is gekend: elke 14de van de maand trekt het ABVV aan de alarmbel voor een beter uurloon voor zij die het moeilijkst rondkomen. Het Vlaams ABVV zet daar nu twee eisen naast, specifiek gericht op de Vlaamse huurwetgeving.

Zo vindt de vakbond dat de recente verhoging van 2 naar 3 maanden huurwaarborg puur de armste huurders raakt. “In plaats van geld opzij te kunnen zetten voor andere zaken verplicht de Vlaamse regering de huurders eigenlijk te sparen als ‘verzekering’ voor de huiseigenaar”, zegt Caroline Copers. “Deze verhoging moet er weer uit.”

Het Vlaams ABVV pleit er zelfs voor om niet terug naar 2 maar eerder naar 1 maand huurwaarborg te evolueren. Vandaag zijn het vooral de laagste inkomens die problemen ondervinden. Voor hen is 1 maand huur ruim voldoende als effectieve waarborg.

Energieprijzen

In de Testaankoop-barometer blijkt overduidelijk dat naast de hoge huur ook de stijgende energieprijzen de lage inkomens parten spelen. Hierin speelt ook de staat van de Vlaamse huizenmarkt: voor 7 op de 10 huizen is er nog ruimte voor energiebesparing.

Het Vlaams ABVV vraagt daarom de invoering van energetische minimumnormen voor private huurwoningen. Hierin kunnen het bestaande EPC-certificaat en het conformiteitsattest een rol spelen. Haalt een huurwoning bijvoorbeeld de normen niet, dan krijgt de eigenaar geen conformiteitsattest of mag hij de huurprijs niet meer doen stijgen.

Wooncoöperaties

Met een voorspelde bevolkingstoename van 6% tegen 2030 en steeds kleiner wordende gezinnen zal er de volgende tien jaar nood zijn aan een pak extra woningen. Om de druk op de woningmarkt te verlichten (en de huurprijzen laag te houden) zal de overheid de investeringen in sociale en energiezuinige woningbouw moeten versnellen.

Daarnaast kunnen wooncoöperaties een belangrijke rol spelen omdat zij betaalbare huisvesting en woonzekerheid garanderen. Ook hier is meer steun van de overheid nodig.