1 mei: Vlaamse regering schrapte 100 miljoen aan maatregelen voor werkbaar werk

Persbericht 1/05/2019 - De Vlaamse regering bespaarde de afgelopen 5 jaar voor 101,6 miljoen euro op werkbaar werk. Dat klaagt algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers aan in haar 1 mei speech vandaag in Antwerpen.


“Verschillende partijen roepen in aanloop naar de verkiezingen dat werknemers, werklozen en zieken een tandje bij moeten steken ten voordele van de economie. Tegelijk bespaarde de Vlaamse regering bijna systematisch op maatregelen die mensen concreet en financieel in staat stellen om hun job werkbaar te houden, elders aan de slag te gaan of aan de slag te blijven.” Het Vlaams ABVV vraagt een ommekeer.

 

Snijden en schrappen

101,6 miljoen euro, dat schrapte deze Vlaamse regering de afgelopen jaren aan premies en maatregelen die werkbaar werk voor werknemers mogelijk moeten maken. Specifiek schrapte of snoeide men in 5 verschillende maatregelen die rechtstreeks in de portemonnee van werknemers een verschil maakten:

1. Er werd fors gesnoeid op de aanmoedigingspremies voor werknemers die loopbaanonderbreking of tijdskrediet nemen, al dan niet in een landingsbaan. Meer dan 60% van het budget werd geschrapt door opeenvolgende hervormingen.
= 54 miljoen euro die niet meer naar werknemers gaat

2. Het Ervaringsfonds en de premie voor wie met loonverlies wil overstappen van zwaar naar lichter werk werden afgeschaft.
= 5,8 miljoen euro die niet meer naar werknemers gaat

3. Stevige besparingen in de opleidingscheques, waarmee werknemers zelf aan hun competenties kunnen werken. Het budget verminderde deze legislatuur met 80%. 
= 10 miljoen euro die niet meer naar werknemers gaat

4. Afschaffing van de Addenda Werkbaar Werk waarbij sectoren middelen kregen om werkbaarheidsprojecten te realiseren.
= 4,8 miljoen euro die niet meer naar werknemers gaat

5. De werkhervattingstoeslag voor ouderen, die het mogelijk maakt om met loonverlies opnieuw aan de slag te gaan en langer te werken, werd afgeschaft. Er zijn geen nieuwe aanvragen meer mogelijk en het systeem dooft uit.
= 27 miljoen euro die niet meer naar werknemers gaat

Totaal: 101,6 miljoen euro.

 

1 mei

Voor algemeen secretaris Vlaams ABVV Caroline Copers is het contrast tussen de besparingen en wat er dag in dag uit van werknemers verwacht wordt schrijnend.

“Het groeiend aantal mensen die uitvallen door ziekte of burn-out is iets wat wij zeer ernstig nemen. Keer op keer leggen we de stijgende werkdruk op tafel. Maar deze regering lijkt dat signaal gewoon niet te willen zien. In plaats van mensen te helpen boven water te blijven in de ratrace, werd werkbaar werk een besparingspost.”

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

1 mei Vlaamse Regering