Opleiding of stage volgen: Op welke vergoedingen heb je recht?

Werkzoekenden die een opleiding, stage of individuele beroepsopleiding (IBO) volgen krijgen een vergoeding van de VDAB.


Verplaatsingsvergoeding

Je had al de keuze tussen een gratis abonnement van De Lijn of een vergoeding van 0,15 euro per km.

De VDAB komt ook tussen wanneer je een andere openbare vervoersmaatschappij gebruikt dan De Lijn: als de verplaatsingsvergoeding niet volstaat, betaalt de VDAB de effectieve abonnementskosten terug. 

Als je verplaatsing naar de opleidingsplek langer duurt dan 2 uur of meer dan 100 km bedraagt, ontvang je een dagvergoeding van 50 euro per dag.

Kinderopvangvergoeding

Tijdens je opleiding worden je kosten voor voltijdse kinderopvang terugbetaald tot het kind naar school kan.

Ook de kosten voor buitenschoolse opvang van je schoolgaande kind, tot het einde van het basisonderwijs. 

Volgende voorwaarden gelden:

 • Je legt het betalingsbewijs voor.
 • De opvang gebeurt in een erkende instelling.
 • Je krijgt geen kinderopvangvergoeding tijdens de collectieve sluiting van de opleidingsinstelling, de werkgever of de ‘leerwerkplek’.
 • Op schoolvrije dagen is er een vergoeding van maximum 14,37 euro per dag voor de kosten van buitenschoolse kinderopvang en kampen.

Stimulanspremie

Je hebt vanaf de 5de week opleiding recht op een premie van 100 euro bruto per maand.

Voorwaarden:

 • De opleiding duurt minstens 8 weken met een minimum van 20 uur per week.
 • En je bent:
  • ofwel leefloongerechtigd met 1 of meer personen ten laste.
  • ofwel uitkeringsgerechtigd werkzoekend met gezinslast en minstens 1 jaar ingeschreven als niet werkende werkzoekende.
  • ofwel niet werkende ingeschreven werkzoekende met een inkomens-vervangende-tegemoetkoming of een invaliditeitsuitkering, met minstens 1 persoon ten laste.

IBO-premie

De individuele beroepsopleiding (IBO) is een opleiding op de werkvloer: je leert de job al doende.

Omdat werkgevers die praktijkervaring belangrijk vinden, kan de IBO je helpen sneller een job te vinden. Bovendien is de werkgever verplicht je na een positieve evaluatie aan te werven met een contract van minstens dezelfde duur als de IBO.

Een IBO duurt maximum 26 weken, tussendoor word je opgevolgd en op het einde geëvalueerd.
De IBO kan worden voorafgegaan door 4 weken interim.

De VDAB betaalt de verplaatsingskosten en kinderopvang terug.

Tijdens de IBO wordt jouw uitkering aangevuld met een IBO-premie.
Het bedrag hangt af van jouw uitkering: hoe hoger je uitkering, hoe lager de IBO-premie.
Zo heeft iedereen in een IBO een gelijkwaardig minimuminkomen.

Maandbedrag werkloosheidsuitkering IBO-premie Totaal inkomen IBO-cursist
1000 euro - 1776 euro    333 euro 1333 euro - 2109 euro
667 euro - 1000 euro    666 euro 1333 euro - 1665 euro
456 euro - 666 euro    999 euro 1455 euro - 1664 euro
Geen uitkering 1332 euro 1332 euro

IBO +

Heb je het moeilijk om werk te vinden? Dan kom je misschien in aanmerking voor een K-IBO.
Een IBO+ kan maximum 12 maanden duren en je hebt recht op de IBO-premie.

Wanneer kan je een IBO+ volgen?

 • Jonger dan 25 jaar: vanaf de 13de maand werkloosheid.
 • Ouder dan 25 jaar: vanaf de 25ste maand werkloosheid
 • Heb je een erkende arbeidsbeperking of sta je op de ziekenkas dan speelt de werkloosheidsduur geen rol en kan je meteen gebruik van maken van een K-IBO.
 • Heb je een ziekte- of invaliditeitsuitkering, dan is wel de goedkeuring nodig van de adviserend geneesheer. 

Meer informatie

Maak een afspraak of bel meteen met onze ABVV-loopbaanconsulent uit jouw regio:

 • ABVV regio Antwerpen: 03 220 66 44
 • ABVV Limburg: 011 28 71 51
 • ABVV Mechelen+Kempen: 014 40 03 30
 • ABVV Vlaams Brabant: 016 28 41 47
 • ABVV Oost-Vlaanderen: 09 265 52 13
 • ABVV West-Vlaanderen: 0478 87 02 57

Contact

 • Loesje Leysen - educatief medewerker Loopbaanadvies - 02 289 01 32

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...

Lees ook

Zoek op trefwoord

arbeidshandicap IBO premies