Nieuwe brochure voor eenoudergezinnen

Persbericht 14/06/2019 - Met de brochure ‘Wegwijs voor eenoudergezinnen‘ zet het Vlaams ABVV een nieuwe stap in de ondersteuning van eenoudergezinnen. De brochure lijst enkele tientallen diensten en organisaties op die eenoudergezinnen kunnen helpen.


Waarom deze brochure?

Bijna 1 op 6 Vlaamse gezinnen (14,2%) is een eenoudergezin. Een aanzienlijke en diverse groep, die helaas geconfronteerd wordt met even diverse problemen. 

Zo lopen eenoudergezinnen een groter dan gemiddeld armoederisico, maar zijn ze ook vatbaarder voor depressies. Eenoudergezinnen stellen vaker zorg uit en worstelen meer dan anderen met de combinatie arbeid en gezin. In totaal botsen eenoudergezinnen in Vlaanderen op 32 verschillende drempels waarmee andere gezinnen niet of veel minder geconfronteerd worden.

Nadat het Vlaams ABVV in mei 2018 een dossier uitbracht over deze drempels voor eenoudergezinnen, volgt nu een brochure die de gezinnen wil helpen sneller de juiste ondersteuning te vinden. In de brochure staan per hoofdstuk hulpmiddelen en organisaties: voor de combinatie werk en gezin, voor het verlagen van rekeningen, voor de uitdaging van wonen tot het invullen van vrije tijd.

Algemeen secretaris Caroline Copers hoopt met de tips veel eenoudergezinnen te bereiken. “Uiteraard zullen we dit in eerste instantie verdelen via onze eigen kanalen, maar we zetten de brochure ook op de website zodat iedereen hem kan downloaden.”

De brochure bevat een overzicht van diensten en organisaties die eenoudergezinnen kunnen helpen bij de combinatie van werk en gezin, het betalen van facturen, de opvoeding van hun kinderen, wonen en vrije tijd.

Downloads

Lees ook