Recht op vakantie als werkzoekende?

Ook werkzoekenden hebben recht op vakantie. Ze moeten dan niet beschikbaar zijn voor werk maar moeten zich wel aan een aantal regels houden.


Recht op vakantie als werkzoekende?

Als volledig werkloze heb je ieder jaar recht op 24 dagen vakantie, zaterdagen inbegrepen.
De vakantiedagen die je dit jaar eventueel al opnam toen je nog werkte zijn hierin meegeteld.
Je krijgt een werkloosheidsuitkering voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheid opneemt. Je moet niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en je mag naar het buitenland gaan. Tenminste, als in deze Coronatijden, de Nationale Veiligheidsraad reizen naar het buitenland terug toestaat.  
Voor de vakantiedagen gedekt door vakantiegeld krijg je geen werkloosheidsuitkering.

Wanneer kan je vakantie nemen?

Je kan dat zelf kiezen en je kan de vakantie in 1 keer of in verschillende keren opnemen. Maar:

 • Je moet minstens één ononderbroken vakantieperiode van 6 dagen nemen.
 • Dekt jouw vakantiegeld geen 24 dagen?
  Dan moet je eerst de door vakantiegeld gedekte dagen opnemen.
  Sowieso moet je ze opnemen vóór het einde van het jaar.
  Doe je dat niet, dan trekt men ze af van je uitkeringen in december.
 • Neem je tijdens een periode van volledige werkloosheid mét verbrekingsvergoeding, door vakantiegeld gedekte dagen op?
  Dan kan je pas op een later moment een uitkeringsaanvraag indienen.

Wat moet er op je controlekaart staan?

Voor elke dag vakantie zet je een "V" in het overeenstemmend vakje, ongeacht de dag gedekt is door vakantiegeld of niet.
De zaterdag volgend op 5 opeenvolgende vakantiedagen is ook een vakantiedag, behalve als de vrijdag je 24e vakantiedag is.

Kan je tegelijk vakantie nemen en werken?

Je mag niet werken als loontrekkende op de vakantiedagen gedekt door vakantiegeld en waarop je dus geen werkloosheidsuitkering krijgt. 
Je mag voor eigen rekening werken zolang dit niet verder gaat dan het gewone beheer van je eigen bezit.
De vakantiedagen met een werkloosheidsuitkering, mag je NIET werken, noch voor eigen rekening, noch als loontrekkende.
Doe je dat toch (bv. uitzendarbeid), dan moet je dit vermelden op je controlekaart.
Je krijgt voor deze dagen geen werkloosheidsuitkering en de RVA beschouwt ze niet als  opgenomen vakantiedagen.

Wat moet je doen om met alles in orde te zijn?

Tijdens de vakantie: op je controlekaart de vakantiedagen aanduiden met de letter "V".
Na de vakantie: niets.
Valt er in je vakantie een andere niet-vergoede werkloosheidsperiode van minstens 4 weken (bv. werk)?
Dan moet je je opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.

Twijfels of vragen?

Contacteer het ABVV-kantoor in je buurt.
We staan voor je klaar.

Contact

 • Hilde Dumortier - Educatief medewerker bewegingswerk - 02 289 01 91