Steeds meer burn-outs, maar Vlaamse werkgevers niet geïnteresseerd in preventiecoaches Vandeurzen

15/07/2019 - Het project met gezondheidscoaches op de werkvloer dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen eind 2017 op poten zette slaat onvoldoende aan. Zo stelt het Vlaams ABVV vast op basis van de laatste cijfers.


Van het uitgetrokken budget van 2,8 miljoen werd tot dusver nog geen 260.000 euro gebruikt. Het Vlaams ABVV stelt voor het project te heroriënteren van de werkgevers naar de werknemers.

Burn-out

Eén op de zes werkende Vlamingen loopt risico op of lijdt aan een burn-out. Met dit cijfer voor ogen lanceerde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen  (CD&V) eind 2017 het project Gezond op de werkvloer. Bedoeling van het project is om binnen bedrijven aan preventiebeleid te doen zodat op lange termijn alsmaar meer ondernemingen een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid hanteren.

De minister begroot het project op 2,8 miljoen euro tot eind 2019. Met het geld moet een sensibiliseringscampagne op poten gezet worden én de inzet van 42 gezondheidscoaches die op vraag van liefst kleine ondernemingen (-50 werknemers) advies geven op de werkvloer. Het Vlaams ABVV steunt het initiatief, net als de andere vakbonden. Werkgeversorganisaties Verso en VOKA engageren zich om hun schouders mee onder het project te zetten.

Na twee jaar oogt het resultaat echter bijzonder mager. Amper 74 KMO’s deden effectief beroep op een gezondheidscoach, waarvan slechts 24 kleine ondernemingen. In totaal werd tot dusver 258.525 euro van het budget effectief gebruikt, waarvan amper 13.650 euro voor de gezondheidscoaches zelf.

Met nog goed een half jaar te gaan verwacht het Vlaams Instituut Gezond Leven weliswaar een verbetering van de cijfers naar 304.875 euro voor werkingskosten en 79.825 euro voor subsidies/gezondheidscoaches, af te wachten of die (nog steeds erg lage) cijfers ook zullen kloppen.

Geen interesse

Wat het eindresultaat ook zal zijn, vandaag is al duidelijk dat het project onvoldoende aanslaat en dat de werkgevers nauwelijks geïnteresseerd zijn in de aanpak van Vandeurzen, ondanks de zeer reële dreiging van burn-out op zo goed als elke werkvloer.

Het Vlaams ABVV stelt daarom voor het resterende budget te heroriënteren van de werkgevers naar de werknemers en niet top-down maar bottom-up te werken. Waar nu de werkgever een bedrijfscoach dient aan te vragen, zijn mogelijk wél de werknemers geïnteresseerd in bijkomende steun.

Zoek op trefwoord

burn-out Vlaamse Regering