Vlaams regeerakkoord laat te veel mensen links liggen

Persbericht 30/09/2019 - Het Vlaams regeerakkoord vertoont blinde vlekken en schiet tekort in antwoorden. Daarmee laat het te veel mensen links liggen. Dat oordeelt het Vlaams ABVV op basis van de eerste uiteenzetting door toekomstig minister-president Jan Jambon.


Na 127 dagen zoeken lijkt het erop dat er te weinig oplossingen werden gevonden om het leven van burgers, werknemers en werklozen in Vlaanderen echt te verbeteren.

 

Eerste vaststellingen

Hoewel het nog wachten is op de definitieve tekst van het Vlaams regeerakkoord en een beoordeling van elke maatregel nog te vroeg is, doet het Vlaams ABVV toch al enkele vaststellingen op basis van de verklaringen van de toekomstige minister-president.

Ten eerste vallen de blinde vlekken op. Er wordt weinig tot niets concreets gezegd over armoede, over het bestrijden van discriminatie, over de verdeling van de lasten over sterke en zwakke schouders, over een eerlijke verdeling van de klimaatfactuur, over de verantwoordelijkheid van bedrijven en aandeelhouders, … We zullen er op blijven wijzen dat die blinde vlekken bestaan, en dat ze een antwoord vereisen.

De antwoorden die er wel zijn, lijken vaak onvolledig of eerder ideologisch gekleurd, soms zelfs in weerwil van wat wetenschappelijk onderzoek zegt. Hoe zal de afschaffing van de woonbonus leiden tot een oplossing voor het woningtekort? Hoe zal gemeenschapsdienst leiden naar werk? Hoe zullen extra drempels in de toegang tot sociale rechten voor nieuwkomers leiden tot minder werkende armen? Hoe zal de voorrang in de kinderopvang voor werkenden het tekort aan plaatsen oplossen of werklozen helpen solliciteren?

 

Uit elkaar

Op het sociale blijft de ambitie laag en lijkt excelleren alvast niet de doelstelling. Hoe de doelstellingen rond wachtlijsten en ouderenzorg gefinancierd zullen worden is erg onduidelijk en onzeker.

Verantwoordelijkheid van het individu voert de hoofdtoon, waarbij het ene individu bovendien meer moet bewijzen dan het andere. Of het nu over wonen, werken of leven gaat, het lijkt er sterk op dat men het eerste- en tweederangsburgerschap nu heel concreet wil gaan invullen. Met als kers op de taart het vertrek van Vlaanderen uit Unia.

Het wachten is nu op de definitieve teksten. Het Vlaams ABVV zal de komende dagen, weken en maanden elk concreet voorstel kritisch en in detail bekijken en gepast reageren waar nodig.

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering