SWT

Wegwijs in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.


1. Word ik opgevolgd door de VDAB?

Ja: als nieuwe SWT’er moet je aangepast beschikbaar zijn, tenzij je een vrijstelling hebt (zie vraag 3).

Wat is ‘aangepast beschikbaar’ zijn?

 • Je moet bereikbaar zijn voor de VDAB en voor werkgevers.
 • Je moet meewerken met de begeleiding van de VDAB.
 • Je moet passend werk of een passende opleiding aanvaarden.
 • Je moet echter niet zelf op zoek naar werk.
 • Aan de slag in een nieuwe job? Dan mag je deze niet zonder wettige reden verlaten.

2. Hoe volgt de VDAB me op?

Zodra je bent ingeschreven als uitkeringsgerechtigd werkzoekende, start de begeleiding van de VDAB.

 1. Binnen de 2 weken neemt de VDAB telefonisch contact met je op. Je moet telefonisch bereikbaar zijn. Zorg dat de VDAB je correct telefoonnummer kent. Bel zeker terug als de VDAB een voicemailbericht inspreekt.
 2. Tijdens dit telefonisch contact maakt de VDAB een afspraak met je voor een persoonlijke dienstverlening.
 3. In deze persoonlijke dienstverlening maakt je VDAB-consulent een actieplan op. De VDAB-consulent bespreekt welke acties mogelijk en nodig zijn om werk te vinden. Ook alternatieve acties zoals een opleiding volgen, kunnen tot je actieplan behoren. Werk je niet mee, dan zal de VDAB je sanctioneren (zie vraag 4). Ben je van mening dat deze acties je jobkansen niet versterken, contacteer dan de juridische dienst van je ABVV-gewest.

Soms kan een outplacementtraject je VDAB-begeleiding nog voorafgaan.

3. Wanneer volgt de VDAB me niét op?

1. Als je een vrijstelling van beschikbaarheid hebt.

De voorwaarden hiervan zijn afhankelijk van:

 • je stelsel van SWT
 • specifieke CAO’s (algemeen, sector, bedrijf)
 • je beroepsverleden
 • het jaar waarin je de vrijstelling aanvraagt.

Vraag je vrijstelling van beschikbaarheid aan bij het ABVV-werkloosheidsloket.

2. Wanneer je start in een nieuwe job (met behoud van je SWT-toeslag).

3. Wanneer je met vervroegd pensioen gaat. Bekijk goed de financiële gevolgen op lange termijn. Zodra je pensioen start, stopt je SWT-toeslag.


Overweeg je SWT?
Dan kunnen andere opties (zoals een landingsbaan of een andere vorm van tijdskrediet) je misschien helpen om je job toch langer vol te houden. Informeer bij je centrale naar de mogelijkheden in je sector.

Overweeg je SWT omwille van een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering?
En heb je de keuze tussen ontslag mét of zonder SWT? Informeer bij je delegee of centrale over je opzegtermijn en de voorwaarden van het sociaal plan over ontslag mét of zonder SWT.

Heb je een aanvullend pensioen én vraag je een vrijstelling beschikbaarheid of vervroegd pensioen aan? 
Dan kan dit de belasting op je aanvullend pensioen verhogen. Via www.mypension.be kan je nagaan wat het bedrag van je aanvullend pensioen is. Je kan er ook de financiële impact berekenen.

4. Hoe zit het met mijn uitkering en SWT-toeslag?

Je ontvangt een vaste werkloosheidsuitkering + een aanvullende toeslag van je werkgever.


Wat gebeurt er met je SWT in de volgende situaties?

Je vindt ander werk:

 • Je behoudt je aanvullende SWT-toeslag. 
  Breng de werkgever of het fonds voor bestaanszekerheid die je SWT-toeslag uitbetaalt op de hoogte van je nieuwe tewerkstelling.
 • Je ontvangt een loon.
 • Deeltijds werk? Vraag op het ABVV-werkloosheidsloket naar je behoud van rechten én recht op een aanvullende inkomensgarantie-uitkering (IGU).

 

Je wordt ziek:

 • Ga je op mutualiteit? Dan verlies je je SWT-toeslag.
 • Er is een RVA-regelgeving voor SWT’ers die ziek worden: je kan dan toch op werkloosheid blijven én tijdelijk niet beschikbaar zijn. Breng je VDAB-consulent op de hoogte van je ziekte (met attest).

 

Je krijgt een sanctie van de VDAB of de RVA:

 • Je verliest je werkloosheidsuitkering én je SWT-toeslag tijdens de sanctie.

 

5. Welke invloed heeft SWT op mijn pensioen?

Ben je in SWT? Dan bouw je verder je pensioenrechten op.

De opbouw van je pensioenloopbaan verschilt naargelang het SWT-stelsel waarin je zit:

 • aan het minimumrecht per loopbaanjaar voor het algemeen SWT-stelsel cao 17 en het SWT-stelsel lange loopbaan.
 • aan het laatst verdiende brutoloon voor de andere SWT-stelsels.

 

Uitzondering:
Heb je al een lange loopbaan (= 14.040 gewerkte of gelijkgestelde dagen) zonder werkloosheidsperiode(s), dan tellen enkel nog bijkomende gewerkte dagen mee.
Heb je een lange loopbaan en blijf je werkloos, dan bouw je dus geen verdere pensioenrechten op als SWT’er.
Vind je terug werk, dan bouw je wel verdere pensioenrechten op.

Wanneer je vervroegd op pensioen gaat, stopt de SWT-toeslag én stopt je pensioenopbouw. Dat kan dus een belangrijke invloed hebben op je inkomsten (op lange termijn).
De bedragen van vervroegd en volwaardig pensioen kan je raadplegen op www.mypension.be.

Belangrijk voor wie SWT overweegt

 1. maak een goede afweging van de (financiële) voor- en nadelen van het SWT-statuut en de bijhorende plichten
   
 2. overweeg alternatieven
   
 3. informeer je goed bij het ABVV en laat je wegwijs maken in je persoonlijk dossier.

 

Hulp nodig?

Vragen over je persoonlijke situatie?
Stel ze via het formulier hieronder.
Onze ABVV-diensten nemen vervolgens contact met je op.

Zoek op trefwoord

SWT