Nooit meer Bilzen

Persbericht 14/11/2019 - Het Bureau van het Vlaams ABVV, dat vandaag is samengekomen, veroordeelt de criminele daad die afgelopen weekend plaatsvond in Bilzen, met name de brandstichting in een toekomstig asielcentrum.


We verwerpen ten stelligste het klimaat van haat dat gecreëerd wordt ten aanzien van mensen op de vlucht. Dat is onze democratie onwaardig. Dit klimaat wordt bovendien actief gevoed door reacties op sociale media, en door partijen en politici die een racistisch en nationalistische discours voeren. Het beeld dat zo ontstaat van eerste- en tweederangsburgers staat haaks op onze blik op de samenleving. We zullen ons blijven verzetten tegen alle maatregelen die in die richting worden genomen.

Mensen zijn meer dan hun afkomst, hun nationaliteit, leeftijd, huidskleur of overtuiging. De meeste mensen delen veel meer belangen en problemen dan verschillen. Mensen hebben niet één identiteit die tegenover die van anderen staat, maar vele identiteiten die onderling overlappen en vaker gemeenschappelijk zijn dan tegengesteld. Ze zijn ouders, werknemer, burger, buur, landgenoot…

De vluchtelingen van vandaag zijn de werknemers van morgen, die mee bijdragen aan onze sociale zekerheid en onze welvaart. Integratie en samenlevingsproblemen moeten we niet uit de weg gaan, maar moeten we samen aanpakken om tot oplossingen te komen.

In de solidaire samenleving waar wij voor strijden is er geen plaats voor racisme of haatdiscours. Daartegen zullen we ons als Vlaams ABVV altijd verzetten.

Zoek op trefwoord

asielzoekers racisme