Vlaamse werkbaarheid onder 50% - Oproep voor werkbaarheidsfonds en inzet inspectiediensten

Persbericht 30/11/2019 - Volgens de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de SERV-stichting Innovatie & Arbeid duikt de werkbaarheid in Vlaanderen voor het eerst onder de 50%.


Dat betekent dat meer dan de helft van de Vlaamse werknemers hun werk niet werkbaar vinden op basis van 4 werkbaarheidsindicatoren. Voor het Vlaams ABVV moet de dalende trend dringend gekeerd worden. De vakbond vraagt dat werkbaar werk een prioriteit wordt van zowel de federale als de Vlaamse inspectiediensten en pleit opnieuw voor de oprichting van een werkbaarheidsfonds.

Slechts 49.6% of minder dan de helft van de Vlaamse werknemers beoordeelt zijn of haar werk als voldoende werkbaar. Het is het slechtste werkbaarheidscijfer in Vlaanderen sinds de start van de meting in 2004. Van de vier werkbaarheidsindicatoren achter deze meting (werkstress, motivatie, leerdeficit en werk-privé) daalt enkel het percentage leerdeficit met 1,4% ten opzicht van de vorige meting in 2016. Een verbetering die volledig teniet gedaan wordt door de stijging bij de andere indicatoren. Daarbij valt vooral de stijging van werkdruk op: ruim 36.8% of dik 1 op 3 van de Vlaamse werknemers heeft werkstressklachten, een stijging van 7,5%.

Voor het Vlaams ABVV zijn de dalende cijfers een ernstig alarmsignaal. We slagen we er blijkbaar niet in met de huidige inspanningen de werkdruk te doen dalen, werknemers beter te motiveren en een betere balans werk-privé te krijgen. Er zullen nog veel inspanningen nodig zijn voor een gezonde werkvloer, maar het Vlaams ABVV ziet al 2 mogelijke ingrepen op korte termijn.

1. Maak werkbaar werk een expliciete prioriteit van de federale en Vlaamse inspectiediensten. Zij kunnen o.a. controleren of werkgevers het opnemen van bestaande maatregelen (zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof, opleidingsverlof, compensatie van overuren, nachtarbeid, weekendwerk,…) correct toepassen en niet hinderen.

2. Richt een werkbaarheidsfonds op. Zo’n werkbaarheidsfonds werd al eerder op tafel gelegd door de sociale partners, maar voormalig minister van Werk Philippe Muyters weigerde dit uit te voeren. Meer nog, de vorige Vlaamse regering schrapte meer dan 100 miljoen aan maatregelen voor werkbaar werk. Een besparing die het Vlaams ABVV eerder al aanklaagde. In plaats van werkbaar werk te zien als besparingspost, zou de nieuwe regering het net moeten zien als investering.

Zelf blijft het Vlaams ABVV verder op het thema werken. Voor secretarissen en delegees via de lokale diversiteitsconsulenten, voor werknemers via loopbaanbegeleiding en binnen de bedrijven via onze verkozenen. Op 3 december 2019 organiseren we een interne studiedag ‘Voor een werkvloer in balans’, met onder meer good practices rond de aanpak van werkdruk in bedrijven.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

werkbaar werk