Vlaamse regering schaft stimulanspremie af - Kwetsbare werklozen met gezin verliezen opleidingssteun

Persbericht 18/12/2019 - Het Vlaams ABVV betreurt de afschaffing, die gemiddeld 2500 kwetsbare mensen in een duurzame opleiding deed stappen.


De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag (13 december 2019) om de stimulanspremie af te schaffen in navolging van het regeerakkoord. Met deze premie van 100 euro bruto per maand kregen kwetsbare werklozen met gezinslast een extra stimulans om langere opleidingen te starten én vol te houden. Het Vlaams ABVV betreurt de afschaffing, die gemiddeld 2.500 kwetsbare mensen in een duurzame opleiding deed stappen.

Hoe krijg je langdurig werklozen, leefloners en mensen met een handicap in een voltijdse, langdurige opleiding als ze bovendien ook nog de zorg moeten opnemen voor een gezin? Dit knelpunt pakt de VDAB aan met diverse steunmaatregelen. Zo komt de VDAB voor alle werkzoekenden tussen in de verplaatsingskosten en de kost voor kinderopvang, maar bleek er voor de meest kwetsbare werklozen een extra stimulans nodig te zijn.

Met de stimulanspremie kregen kwetsbare werklozen met gezin 100 euro bruto per maand als ze voor een opleiding kozen die minstens 8 weken en minimum 20u per week duurde. De opleidingspremie vormde een antwoord op drie concrete problemen:

  • Dalende instroom in langdurige opleidingen van de VDAB
  • Grotere vraag uit sectoren naar voldoende opgeleide mensen (bv. in de zorg)
  • Werklozen die mikken op quick wins om te ontsnappen aan dalende uitkering

 

Sinds de invoering van de vernieuwde stimulanspremie in het schooljaar 2018-2019 blijkt het succes. Op twee schooljaren tijd begonnen meer dan 5000 kwetsbare werklozen aan een langdurige opleiding met de premie. In het eerste schooljaar slaagde 75,4% van hen bovendien voor de opleiding.

Het Vlaams ABVV betreurt ten zeerste de afschaffing van de premie voor deze groep werklozen. In plaats van de drempels te verlagen bemoeilijkt de regering de keuze voor duurzame opleidingen én de vraag naar opgeleide mensen uit verschillende sectoren. Een afschaffing bovendien die in schril contrast staat met de fel uitgesproken ambities rond opleiding en levenslang leren van zowel deze als de vorige regering. Dat de regering de premie heroriënteert naar mensen zonder uitkering verandert niets aan deze vaststelling.

Zoek op trefwoord

VDAB Vlaamse Regering