Beschermingsuitkering voor niet-toeleidbare werkzoekenden

Heb je momenteel het advies niet-toeleidbaar? En ontvang je een werkloosheidsuitkering? Dan word je vrijwel automatisch opgenomen voor de beschermingsuitkering.


Wie heeft recht op de beschermingsuitkering?

Je kan recht hebben op de beschermingsuitkering als je momenteel het advies niet-toeleidbaar hebt:

 • als werkzoekende met een werkloosheidsuitkering of
 • als je op het einde van de verlening inschakelingsuitkering zit.

Heb je momenteel het advies niet-toeleidbaar? En ontvang je een werkloosheidsuitkering? Dan word je vrijwel automatisch opgenomen voor de beschermingsuitkering.

Vervalt je recht op een inschakelingsuitkering? Dan kan je recht hebben op een beschermingsuitkering als:

 • Je een begeleidingstraject hebt gevolgd
 • Je positief meewerkte met de VDAB (of partner)
 • Je via VDAB een screening hebt doorlopen waaruit blijkt dat je tot één van de twee volgende doelgroepen behoort:
  • kwetsbare werkzoekende (MMPPS)
  • advies niet-toeleidbaar

Wie heeft geen recht op de beschermingsuitkering?

Heb je een arbeidsongeschiktheid van 66% of ben je zonder verdienvermogen, dan kom je niet in aanmerking voor de beschermingsuitkering. Je komt dan wel in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een inkomensvervangende tegemoeting.

Hoe onderzoekt de VDAB of je recht hebt?

3 maanden voor je recht op een BIU eindigt, nodigt de VDAB je uit voor een gesprek.

Tijdens dit gesprek gaat de VDAB na of je aan de voorwaarden voldoet. Soms maakt de VDAB met jou afspraken over noodzakelijke tussenstappen (bv. gespecialiseerd onderzoek, aanvraag BTOM, aanvraag RVA-vaststelling 33% arbeidsongeschiktheid, specifieke begeleidingsacties…).

Hoe kom je te weten of je recht hebt op een beschermingsuitkering?

De uitbetalingsinstelling (werkloosheidsdienst van het ABVV) stuurt jou een persoonlijke brief nadat de VDAB je recht op een beschermingsuitkering doorgegeven heeft aan de RVA.

Krijg je nu nog een inschakelingsuitkering?
Dan regelt de beschermingsuitkering je uitkering en je passieve beschikbaarheid. Het bedrag van je uitkering is gelijk aan dat van je inschakelingsuitkering.

Ontvang je momenteel een gewone werkloosheidsuitkering?
Dan heeft de beschermingsuitkering enkel invloed op je passieve beschikbaarheid. Je uitkering loopt gewoon door, dus ook de degressiviteit van je uitkering.

Tip!
Als je in aanmerking komt voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% via de RVA, dan bevriest je uitkeringsbedrag op het moment van de aanvraag. Vraag dit zo snel mogelijk na bij je ABVV-werkloosheidsloket.

Je situatie tijdens de beschermingsuitkering

Ben je passief beschikbaar, dit wil zeggen dat:

 • Je ingeschreven moet blijven bij de VDAB.
 • Je aangepaste begeleiding of opleidingen moet aanvaarden. Dit kan bijvoorbeeld een GTB-begeleiding zijn of arbeidszorg, maar ook een aanbod in samenwerking met de welzijnssector.
 • Je niet zelf op zoek moet gaan naar een job.
 • Biedt de VDAB je toch een job aan, die aangepast is aan je noden? Dan mag je deze niet weigeren.

De beschermingsuitkering wordt toegekend voor 2 jaar, maar is ongelimiteerd hernieuwbaar. De VDAB controleert 2-jaarlijks of je nog voldoet aan de voorwaarden.

Wanneer stopt de beschermingsuitkering?

Wanneer je een job hebt:
onmiddellijk (bij verlies van je job kan je terug in aanmerking komen: zie volgende punt).

Wanneer je niet positief meewerkt aan de specifieke begeleidingsacties:
op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de VDAB dit meedeelt aan de RVA.

Als je niet meer aan de voorwaarden voldoet:
je krijgt de uitkering dan nog 24 maanden zodat je werk kan zoeken.

Wanneeer krijg je opnieuw recht op de beschermingsuitkering?

Je hebt opnieuw recht als je voldoet aan elk van deze 4 voorwaarden:

 1. je hervalt binnen de drie jaar na het stopzetten van de beschermingsuitkering
 2. je voldoet nog aan de voorwaarden van het statuut
 3. je werd nooit eerder uitgesloten omwille van niet-positief meewerken
 4. je hebt nog geen recht op een gewone werkloosheidsuitkering.

 

Meer info

 • Over je recht op beschermingsuitkering

--> Contacteer de ABVV-werkloosheidsdienst in je regionaal kantoor.

 • Over je rechten en plichten tijdens de beschermingsuitkering
 • Over je (digitale) begeleiding van de VDAB
 • Over wat je kan doen als je zonder uitkering valt
 • Over loopbaanadvies: ondersteuning in je zoektocht naar een opleiding of werk

--> Contacteer de dienst loopbaanadvies

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...

Zoek op trefwoord

werkloosheidsreglementering werkloosheidsuitkering