Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen en corona: eerste oplossing gevonden, nog 11.200 problemen te gaan

Persbericht 27/03/2020 -De Vlaamse regering besliste vandaag dat mensen wiens IBO-contract verbroken wordt als gevolg van corona tijdelijk een premie krijgen tot 70% van hun normale vergoeding.


Daarmee komt de regering een eerste maal tegemoet aan de vraag van vakbonden Vlaams ABVV en ACV om aandacht te hebben voor het inkomensverlies door corona van zo’n 13.000 mensen in Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen. Beide vakbonden zijn tevreden met de eerste stap, maar zien nog zeer noodzakelijke opvolging.

Verschillende Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen worstelen met de gevolgen van het coronavirus op de Vlaamse arbeidsmarkt. Voor naar schatting dertienduizend mensen in deze trajecten is het gissen naar de financiële gevolgen. Zo worden veel Individuele Beroepsopleidingen (IBO) stopgezet, net als beroepsinlevingsstages en wijkwerkprojecten (het vroegere PWA).

Voor werkzoekenden in een IBO zonder terugvalpositie kwam vandaag het bericht dat de Vlaamse regering een tijdelijke premie in het leven roept. Mensen wiens IBO-contract verbroken wordt kunnen rekenen op een premie tot 70% van hun normale vergoeding. Daarmee komt de Vlaamse regering tegemoet aan onze eerdere verzuchtingen. In totaal zullen maximaal 2.772 mensen in een IBO beroep kunnen doen op de premie. Onderaan dit bericht vindt u ter illustratie de getuigenis van een van hen.

Voor beide vakbonden is de premie een stap in de goede richting, al blijft de vraag of en hoe VDAB deze mensen na de corona-crisis verder zal begeleiden. Zonder verbreking hadden zij immers recht op een contract bij dezelfde werknemer voor minstens de periode van de stage. Dat contract, en dus ook werkzekerheid voor die periode, vervalt door de eenzijdige verbreking. IBO’ers die het verst gevorderd waren in hun opleiding, krijgen op basis van deze maatregel bovendien het minst garanties. 

Voor nog eens enkele honderden mensen in een beroepsinlevingsstage en ruim 11.000 wijkwerkers blijft de financiële onzekerheid ondertussen duren. Eind deze maand, begin volgende week, zal voor velen onder hen het inkomen fors dalen. Een eerste overleg over hun situatie is helaas pas gepland op 6 april 2020.

De vakbonden dringen er daarom opnieuw op aan snel werk te maken van oplossingen voor deze mensen. Zowel financieel als in het licht van toekomstige tewerkstelling.


“Felix (25) werkt sinds december met een IBO-contract bij een kleine aannemer. Omdat de veiligheid en gezondheid op de werf niet kon gewaarborgd worden, liggen de activiteiten stil. En werd het IBO-contact van Felix door de VDAB gestopt. Felix viel zo in een klap van een inkomen van 1200 euro terug naar niets. Hij heeft geen recht op tijdelijke werkloosheid of op een gewone werkloosheidsuitkering. Voor Felix, die sinds een paar maanden het ouderlijk huis heeft verlaten en alleen is gaan wonen, komt dit heel hard aan. Spaargeld opsouperen is de enige oplossing. Snel een andere baan zoeken is in de huidige omstandigheden niet evident, en Felix wil trouwens het liefst ook bij zijn baas in de bouw blijven werken. Felix is kwaad dat dit zo maar kan. In zijn contract staat dat het enkel wegens diefstal, langdurige ziekte of wangedrag kan gestopt worden. Dat hij toch plots, van de ene dag op de andere, op straat staat met compleet lege handen, vindt hij onbegrijpelijk.” (Felix is niet de echte naam van deze werknemer)

Lees ook