Bedrag corona ouderschapsverlof lager dan standaard ouderschapssteun

Persbericht 6/07/2020 - Het verschil is te wijten aan de Vlaamse beslissing om voor het coronaouderschapsverlof geen aanmoedigingspremie toe te kennen.


Vlaamse ouders die instappen in het corona ouderschapsverlof krijgen hiervoor een lagere uitkering dan de steun die ze in normale omstandigheden krijgen. Voor ouders die in de social profit – en dus ook de zorg - werken kan het verschil zelfs oplopen tot bijna 200 euro netto per maand.

Het verschil is te wijten aan de Vlaamse beslissing om voor het coronaouderschapsverlof geen aanmoedigingspremie toe te kennen. Daar waar het federale niveau maatregelen nam om de extra moeilijkheden in combinatie werk gezin te helpen opvangen, maakt Vlaanderen die combinatie moeilijker.

Vlaamse ouders die sinds 1 mei 2020 corona ouderschapsverlof aanvragen om de opvang van hun kinderen te kunnen combineren met (thuis)werk, krijgen hier minder steun voor dan ze buiten de corona periode zouden ontvangen.

Nochtans werd de federale uitkering verhoogd met 25% vanuit de redenering dat er in de coronacrisis acute noden ontstaan om werk en opvang van kinderen te combineren, en dat de financiële drempel om dat te doen niet te hoog mag zijn. Ouderschapsverlof betekent immers altijd een stuk inkomensverlies.

Door de Vlaamse beslissing loopt het verschil in uitkering afhankelijk van sector en leeftijd op tot 184,27 euro netto per ouder. Dat is bovenop het inkomensverlies dat men sowieso al lijdt door minder te gaan werken. Enkel eenoudergezinnen en ouders met een kind met een beperking die in de privé sector werken ontsnappen aan het verschil door een beslissing van de federale regering om voor deze groep de uitkering met 50% te verhogen. Een volledig overzicht vindt u onderaan dit bericht.

Opgeteld van mei tot en met september 2020 (de periode waarin het corona ouderschap loopt) kan dit verschil oplopen tot 921,35 euro voor de hele periode.

Een vreemd gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering is dat de Vlaamse administratie vanaf 30 april 2020 alle lopende aanmoedigingspremies voor deeltijds ouderschapsverlof eenzijdig heeft stopgezet. De website van de administratie meldt hierover: “Alle aanmoedigingspremies die zijn aangevraagd op basis van deeltijds ouderschapsverlof, worden standaard stopgezet op 30 april 2020 of geannuleerd, om onterechte betalingen en terugvorderingen te vermijden.”

Iedereen die al in deeltijds ouderschapsverlof zat en niet overstapt naar het coronaouderschapsverlof, verliest hierdoor tot 272,46 euro, tenzij men de hele aanvraagprocedure opnieuw doorloopt. Ongetwijfeld zullen hierdoor een deel van de betrokkenen centen waar ze recht op hebben mislopen.

Het Vlaams ABVV vindt het onbegrijpelijk dat  de Vlaamse regering ervoor kiest om het leven moeilijker te maken van wie in tijden van corona worstelt om werk en gezin te combineren. We vragen dan ook dat:

  • De Vlaamse regering zich solidair achter de extra inspanningen rond ouderschapsverlof schaart en de aanmoedigingspremie alsnog toekent.
  • De Vlaamse administratie voor de lopende premies de bewijslast en administratieve rompslomp niet bij de burger legt, maar zelf actief opspoort waar de premie onterecht werd stopgezet en dit met terugwerkende kracht rechtzet.

 

Zoek op trefwoord

ouderschapsverlof Vlaamse Regering