Pano wachtlijsten gehandicaptenzorg: Kritische evaluatie nu meer dan nodig

Persbericht 24/09/2020 - Na de uitzending van Pano over de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg dringt het Vlaams ABVV opnieuw aan op een evaluatie van de persoonsvolgende financiering in de sector.


Het Vlaams ABVV dringt al lang aan op een kritische evaluatie van het systeem van de persoonsvolgende financiering. Die was ook beloofd in het Vlaams regeerakkoord, maar is er nog steeds niet gekomen. Sinds corona is die evaluatie alleen maar dringender geworden. Dat bewijst ook de Pano-uitzending.

Dat datzelfde regeerakkoord bovendien ook de uitbreiding van dit systeem naar de residentiële ouderenzorg en thuiszorg aankondigt, baart het ABVV nog meer zorgen.

”We zien dat de wachtlijsten met het huidige systeem alleen maar langer worden en dat niemand er beter van wordt. Het tekort aan middelen blijft het belangrijkste probleem,” aldus algemeen secretaris Caroline Copers. “We waarschuwen er dan ook voor om dit systeem zomaar over te planten op ouderenzorg of thuiszorg.”

Wij willen een zorgende overheid

Het Vlaams ABVV is niet tegen meer autonomie voor de patiënten en hun omgeving om over hun zorg te beslissen. Wel tegen het installeren van een ondergefinancierd systeem dat de markt laat spelen ten koste van het personeel, ten koste van de gebruikers en ten koste van de zorginstellingen.

“Wij willen een zorgende overheid, niet een overheid die mensen aan hun lot en aan de commercie overlaat. Wie zorg nodig heeft, verdient een collectief georganiseerd en door de overheid voldoende gefinancierd aanbod.”

Lees ook

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering