Premie voor IBO-cursisten

De VDAB geeft een premie aan IBO-cursisten waarvan de IBO-overeenkomst is stopgezet wegens de coronamaatregelen.


Voor wie?

Deze maatregel geldt voor iedere IBO-overeenkomst die liep op 16 oktober 2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 16 oktober 2020.

De IBO-overeenkomst moet stopgezet zijn omwille van de coronamaatregelen (Overlegcomité van 16 oktober 2020). Veel werkgevers moesten hun bedrijf toen noodgedwongen sluiten. De IBO-overeenkomsten in deze bedrijven moesten dus ook noodgedwongen stopgezet worden.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • Voor een IBO-cursist die geen werkloosheidsuitkeringen ontvangt: 70% van de IBO-premie waarop de cursist recht had op het moment van de stopzetting van zijn IBO-overeenkomst.
  • Voor een IBO-cursist die wel een werkloosheidsuitkering krijgt: een forfaitaire premie van 225 euro bruto (200 euro netto).

De premie wordt maandelijks betaald aan de IBO-cursist

Maandelijks zal de VDAB bekijken of de initiële duurtijd van de IBO-overeenkomst al is verstreken of niet. Een maand wordt gerekend vanaf de zestiende van de maand tot en met de vijftiende van de volgende maand. Als de IBO-overeenkomst van de cursist in deze periode nog liep, ontvangt de IBO-cursist voor die maand de premie.

De cursist zal maandelijks de premie krijgen tot zolang zijn initiële IBO-overeenkomst liep (of uiterlijk tot en met 15 januari 2021 als  de  duurtijd  van de initiële IBO-overeenkomst na 15 januari 2021 eindigt).

Het recht op de premie vervalt indien er vanaf de tweede maand wordt vastgesteld dat de IBO-cursist in de voorafgaande maand tewerkgesteld is of opnieuw een IBO heeft opgestart.

Zoek op trefwoord

IBO VDAB