Verplichte inschrijving tijdelijk werklozen niet aan de orde

Persbericht 15/02/2021 - Het Vlaams ABVV betreurt de verwarring die wordt gezaaid over nieuwe verplichtingen voor tijdelijk werklozen.


Vorige week werd er in de raad van bestuur van de VDAB overeenstemming bereikt rond het aanbod voor deze groep. Het vrijwillig en niet sanctionerend karakter staat daarbij centraal in de gemaakte afspraken. Er is geen sprake in dat kader van een verplichte inschrijving bij de VDAB, hetgeen overigens volledig een federale bevoegdheid is.

“Werknemers beslissen niet zelf over het begin en einde van hun tijdelijke werkloosheid, zij mogen dus in geen geval gesanctioneerd worden in dat verband”, aldus Caroline Copers, Algemeen Secretaris van het Vlaams ABVV. “Het zal de kwaliteit van de VDAB-begeleiding moeten zijn die mensen overtuigt om er gebruik van te maken.”

Lees ook

Zoek op trefwoord

tijdelijke werkloosheid