Smijt het geld van de jobbonus niet weg met het badwater

Persbericht 22/09/2021 - Het Vlaams ABVV roept de Vlaamse regering op niet te besparen op het geld dat gereserveerd stond voor de jobbonus. Nu er discussie is of de maatregel nog van nut is, dreigt immers ook de financiering van tafel te vallen.


Voor het Vlaams ABVV is het van belang dat het geld gereserveerd blijft voor de lagere inkomens en niet plots ‘een makkelijke besparing’ vormt. “Dit is een van de weinige maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord die rechtstreeks iets doet voor de laagste lonen”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers.


Volgende week maandag houdt de Vlaamse regering haar septemberverklaring. Traditiegetrouw bekijkt de minister-president daarin de begrotingsinspanningen voor het volgende politieke jaar. De Vlaamse regering wil ver gaan in die inspanningen: nog deze legislatuur dient de helft van het Vlaamse tekort weggewerkt. Een van de besparingen die prominent in het vizier komt is het budget dat gereserveerd staat voor de jobbonus. 350 miljoen euro per jaar op kruissnelheid.

De jobbonus, zo blijkt uit recente analyses, is langzaamaan een verwaterd idee. Technisch moeilijk uitvoerbaar, juridische vraagtekens, politiek ingewikkeld. Uit verschillende hoeken klinkt de roep om de geplande maatregel af te voeren. Bovendien zou de maatregel niet invoeren ook een ‘makkelijke besparing’ zijn. “Want geld dat nog niet is uitgegeven, schrappen, dat voelt niemand.”

Niet zo voor het Vlaams ABVV, dat aangeeft dat er wel degelijk een groep is die de besparing zal voelen: de laagste lonen. Nochtans zijn de noden bij deze groep zeer groot. Met een minimumloon slagen de meeste werknemers er niet of nauwelijks in rond te komen. Zelfs de minimumkosten voor het gewone dagelijks leven (kledij, huisvesting, energie, mobiliteit, gezondheid…) zijn vaak hoger dan de inkomsten, en zitten in stijgende lijn. Zeker wie op de privémarkt huurt, slaagt er maand na maand niet in rond te komen en is dus gedwongen te besparen op een van de basisnoden.

Het Vlaams ABVV roept daarom op het gereserveerde geld voor de jobbonus niet te ‘besparen’, maar het te reserveren voor maatregelen die werknemers met de laagste lonen vooruit helpen. Concreet roepen we op te investeren in de verdubbeling van de sociale toeslagen in het Groeipakket (naar schatting 200 miljoen) en het bouwen en renoveren van sociale woningen (150 miljoen is al goed voor een verhoging van het jaarlijks budget voor nieuwbouw en rennovatie van sociale woningen met 18%).

Lees ook