Is jullie telewerkbeleid in balans? Scan je werkvloer!

Tot een goed telewerkbeleid komen is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig sta je er als delegee niet alleen voor. De diversiteitsconsulenten ondersteunen jou om goede maatregelen te bekomen, met aandacht voor de meest kwetsbaren. Dat doen we steeds in samenspraak met jouw secretaris.


Pleit voor een recht op telewerk 
Voor corona werkte slechts 10% van de werknemers af en toe thuis. Tijdens corona werkte bijna 40% van de werknemers thuis. Dat bewijst dat telewerk voor veel meer werknemers mogelijk is.

Om de voordelen van telewerk te behouden, is het belangrijk om goede afspraken over structureel telewerk voor zoveel mogelijk werknemers op papier te zetten.

Als delegee kan jij daar iets aan doen!
CAO 85 geldt voor alle werknemers in de privésector en de social profit. Deze CAO geeft werknemers het recht op structureel telewerk. Dit moet vastgelegd worden in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. 

1. Zet het recht op telewerk op papier. Dat is de eerste stap. Maak dit recht ook zo structureel mogelijk. Pleit er voor dat zoveel mogelijk werknemers recht op telewerk hebben. 
2. Streef naar een gezond evenwicht tussen op kantoor werken en telewerken. Streef naar concrete afspraken over hoeveel dagen telewerk kan. Houd zelf ook contact met collega’s die telewerken. Zodat zij weten dat je als delegee met hen begaan blijft. 
3. Maak goede afspraken over telewerk. Telewerkers blijven wel vallen onder het bestaande arbeidsreglement: hun uren blijven dezelfde als de uren op kantoor, hun taken zijn dezelfde, en de controle op de uitvoering van hun taken mag ook niet strikter zijn dan anders. 
4. Onderhandel ook over een vergoeding voor de telewerkers, en denk aan ook aan de werknemers die niet kunnen telewerken. 

Samen met je diversiteitsconsulent 
Alle ABVV’ers kunnen bij onze diversiteitsconsulenten terecht met vragen of problemen over telewerk. De diversiteitsconsulenten luisteren naar de situatie van de delegees en zijn werkvloer. We maken een grondige analyse van de situatie, en zoeken naar de oorzaken. Samen bekijken we mogelijke oplossingen, altijd in overleg met de betrokken beroepssecretarissen. Zo komen we tot een plan van aanpak dat je kan gebruiken in het overleg met je werkgever.

De contactgegevens van onze diversiteitsconsulenten, en meer uitleg over onze manier van werken vind je op www.scanjewerkvloer.be.

Lees ook