Jobbonus, politieke keuze met onzeker resultaat voor werknemers

Persbericht 28/09/2021 - Ondanks diverse signalen van arbeidsmarktexperten en middenveldorganisaties besliste de Vlaamse regering toch een jobbonus in te voeren. Dat blijkt uit de Septemberverklaring. Het Vlaams ABVV blijft wijzen op de drempels bij de invoering.


“Een politieke beslissing neemt die drempels nog niet weg”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers. “Vraag blijft of de jobbonus ook effectief werknemers zal kunnen helpen.”


De invoering van een jobbonus is een politieke eerder dan een onderbouwde keuze. Dat stelt het Vlaams ABVV vast na de Septemberverklaring. Ondanks verschillende signalen van arbeidsmarktexperten en middenveldorganisaties besliste de Vlaamse regering alsnog de afspraak uit het regeerakkoord om te zetten in beleid. Ook het Vlaams ABVV wees al op de technische, juridische en politieke vraagtekens bij de invoering van de jobbonus.

De politieke keuze neemt de onzekerheden over de jobbonus echter niet weg.

  • Zo is het nog steeds onduidelijk of de jobbonus de juridische toets zal doorstaan nadat een eerdere Vlaamse poging (de jobkorting) werd teruggefloten door het Europees Hof.
  • De eerder genomen federale maatregelen voor het minimumloon beperken het bereik van de jobbonus. Hierdoor is het zeer de vraag hoeveel werknemers met een laag loon effectief een volledige jobbonus zullen krijgen.
  • Om de jobbonus in zijn geheel uit te kunnen keren vraagt Vlaanderen een federaal belastingvoordeel dat enkel voor Vlamingen geldt (al dan niet te compenseren uit Vlaams budget?). Dit creëert ongelijkheid onder Belgische burgers.
  • Mocht de federale overheid het voordeel niet toekennen – dit is immers nog niet geregeld - blijft er voor de doelgroep tegelijk beduidend minder over van de jobbonus.
  • De jobbonus creëert ongelijkheid op de werkvloer tussen werknemers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Voor hetzelfde werk worden zij binnenkort anders vergoed. Dit kan voor conflicten in bedrijven zorgen.
  • De jobbonus zal niet automatisch toegekend worden, maar dient aangevraagd. Dat zorgt voor een administratieve drempel voor werknemers en het risico dat ze de bonus niet of verkeerd aanvragen.
  • Tenslotte vergroot de jobbonus de promotieval, waarbij een werknemer na promotie minder dreigt over te houden dan voorheen. Zo zullen werknemers met de laagste lonen op termijn juist minder snel vooruitgang boeken.
  • Bovenop deze vragen kondigt de Vlaamse regering een aparte jobbonus voor zelfstandigen aan. Voorlopig is het onduidelijk wat precies de uitwerking zal zijn en of er hierdoor een spreidstand ontstaat in de ondersteuning van werknemers en zelfstandigen.

Onder deze omstandigheden is het maar zeer de vraag of de jobbonus zijn eigen doel zal dienen en of werknemers er in verhouding tot de investering voldoende mee vooruit geholpen worden. De Vlaamse regering wil – terecht – iets doen voor de laagste lonen, maar roept daarvoor een instrument in het leven dat zijn effect nog lang niet bewezen heeft.

Voor het Vlaams ABVV blijft het daarom de vraag of de investering niet beter ingezet wordt op instrumenten die hun nut en effectiviteit wél al bewezen. De organisatie roept opnieuw op om het geld voor de jobbonus te gebruiken voor een verhoging van de sociale toeslagen in de kinderbijslag én een investering in sociale woningen. Twee maatregelen waarvan de directe impact op het terugdringen van werkende armoede reeds meermaals zijn aangetoond.

Lees ook

Zoek op trefwoord

Septemberverklaring