Stijgende energieprijzen: Verdeel Vlaamse energiekosten eerlijker tussen gezinnen, kmo’s en bedrijven

Persbericht 6/10/2021 - Het Vlaams ABVV is erg bezorgd om de stijgende energiefactuur en vindt dat naast structurele oplossingen, Vlaanderen ook op korte termijn stappen moet nemen.


De vakbond roept op om de kosten die de Vlaamse overheid aanrekent bovenop de energieprijs eerlijker te verdelen tussen energiegebruikers. Vandaag dragen gezinnen hier substantieel meer aan bij dan kmo’s en bedrijven. “Hier is geen politiek debat tussen overheden over nodig, enkel een Vlaamse beslissing om een verouderde verdeelsleutel te actualiseren”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers.


Volgens eerder onderzoek van het Vlaams ABVV (2018) betaalt een gemiddeld gezin per megawattuur verbruik 58,83 euro aan de Vlaamse overheid. Een jaarlijkse kost van 205 euro bovenop de (stijgende) energieprijs. Het geld wordt geïnd als openbare dienstverplichting naast btw, heffingen en bijdragen en dient onder meer om een deel van het Vlaamse groenestroombeleid en het energiearmoedebeleid te bekostigen.

Deze extra kost, die iedereen moet betalen, daalt substantieel als het over bedrijven gaat. Zo betaalt de gemiddelde kmo 5,95 euro per megawattuur aan de Vlaamse overheid en grote bedrijven amper 0,36 euro. Gezinnen betalen dus 10 tot 150 keer meer dan bedrijven. Een wanverhouding die het Vlaams ABVV al aankaartte in 2018. Toenmalig energieminister Bart Tommelein gaf toe dat de verhouding beter kon, maar verwees naar het volgend regeerakkoord om dit aan te passen.

Die aanpassing is er tot dusver niet gekomen. Daarom herhaalt het Vlaams ABVV – in het licht van de stijgende energieprijzen en het politieke debat hierover – de oproep om alle groepen energiegebruikers een redelijke en evenwichtige bijdrage te laten leveren aan energiegerelateerde kosten en wanverhoudingen recht te trekken.

“De huidige verhouding is een erfenis van de boom in zonnepanelen op gezinsdaken. Het was toen logisch om gezinnen meer te laten bijdragen. Maar ondertussen is dat evenwicht veranderd en liggen er minstens zo veel panelen op de daken van kmo’s. Dan moet je ook de verhouding aanpassen”, vindt Caroline Copers. Het Vlaams ABVV pleit voor een jaarlijkse herziening én voor een transparante communicatie over de prijzen. De laatste beschikbare opgesplitste cijfers dateren van 2018…

Voor ABVV is de herziening een mogelijke eerste te nemen stap om de stijgende energiefactuur van gezinnen te verlichten en energiearmoede te bestrijden. “Vlaanderen kan hier autonoom en snel handelen”, aldus nog Caroline Copers. “Natuurlijk zullen er meer structurele maatregelen nodig zijn om het voor gezinnen draaglijk te maken, zowel op vlak van financiële ondersteuning als bijvoorbeeld op vlak van energierenovatie. Maar het rechtzetten van deze scheve verhouding lijkt ons de minst ingewikkelde stap.”

Zoek op trefwoord

energie