Wat?
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 85
  • 0

Resultaten

Na bedrijven ook werknemers steunen
Persbericht 14/12/2020 - Het Vlaams ABVV is tevreden met het VESOC-akkoord ‘Alle Hens Aan Dek‘, dat de sociale partners vandaag met de VLAAMSE REGERING hebben gesloten.
Is ook Jan Jambon een held?
Persbericht 25/09/2020 - ABVV, ACV en ACLVB publiceren vandaag een advertentie gericht aan de REGERING Jambon.
Bedrag corona ouderschapsverlof lager dan standaard ouderschapssteun
Persbericht 6/07/2020 - Het verschil is te wijten aan de VLAAMSE beslissing om voor het coronaouderschapsverlof geen aanmoedigingspremie toe te kennen.
VLAAMSE REGERING schaft stimulanspremie af - Kwetsbare werklozen met gezin verliezen opleidingssteun
Persbericht 18/12/2019 - Het Vlaams ABVV betreurt de afschaffing, die gemiddeld 2500 kwetsbare mensen in een duurzame opleiding deed stappen.
Eerste wapenfeit nieuwe VLAAMSE REGERING: een factuur van bijna 1 miljard in uw brievenbus
Persbericht 8/11/2019 - Vandaag keurt de nieuwe VLAAMSE REGERING het programmadecreet goed. Jambon I trekt direct een streep door 981 miljoen aan steunmaatregelen voor VLAAMSE gezinnen en bedrijven. Het Vlaams ABVV formuleert enkele alternatieven.
Middenveld afbouwen nefast voor inclusieve samenleving
Open brief 4/09/2019 - Samen met 77 andere organisaties stuurden we een duidelijke boodschap naar de volgende REGERING. Het middenveld afbouwen is nefast voor de inclusieve samenleving waar we naar streven, en is in niemands belang.
Startnota nieuwe VLAAMSE REGERING: in Vlaanderen zal het geld regeren
Persbericht 13/08/2019 - Met de startnota van N-VA is de toon van de nieuwe VLAAMSE REGERING gezet: in Vlaanderen zal het geld regeren, en dit ten koste van al wie het niet breed heeft.
Steeds meer burn-outs, maar VLAAMSE werkgevers niet geïnteresseerd in preventiecoaches Vandeurzen
15/07/2019 - Het project met gezondheidscoaches op de werkvloer dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen eind 2017 op poten zette slaat onvoldoende aan. Zo stelt het Vlaams ABVV vast op basis van de laatste cijfers.
Voor ons is iedereen van belang
Persbericht 29/05/2019 - Met verontwaardiging nemen Vlaams ABVV en Vlaams ACV kennis van de dubbelzinnige houding van VOKA omtrent de eventuele deelname van het Vlaams Belang aan een volgende VLAAMSE REGERING.
1 mei: VLAAMSE REGERING schrapte 100 miljoen aan maatregelen voor werkbaar werk
Persbericht 1/05/2019 - De VLAAMSE REGERING bespaarde de afgelopen 5 jaar voor 101,6 miljoen euro op werkbaar werk. Dat klaagt algemeen secretaris van het Vlaams ABVV Caroline Copers aan in haar 1 mei speech vandaag in Antwerpen.
Memorandum Vlaams ABVV 2019: De mensen, niet de markt
Persbericht 20/02/2019 - Aan de vooravond van de VLAAMSE parlementsverkiezingen lanceert het Vlaams ABVV 54 slimme en sociale voorstellen voor een ander beleid.
Waarom wij het actieplan werkbaar werk niet ondertekenen
Persbericht 14/12/2018 - Vandaag tekenen 5 van de 6 sociale partners het Vlaams actieplan werkbaar werk. Het actieplan moet een antwoord bieden op de stijgende werkdruk. Maar dat doet dit plan niet.
Krapte arbeidsmarkt: nog werk genoeg op VLAAMSE REGERINGstafel
Persbericht 30/05/2018 - Vlaanderen toont onnodig spierballengerol in de reactie op het federale initiatief om meer mensen aan het werk te krijgen.
Werkbaarheidsmonitor: Vlaanderen laat werknemers die kreunen onder werkdruk in de steek
30/01/2017 - Het aantal werknemers met een werkbare job is de afgelopen jaren zorgwekkend gedaald. Het water staat de VLAAMSE werknemers aan de lippen. Hoog tijd dus dat de VLAAMSE REGERING van koers verandert en eindelijk een beleid voert rond werkbaar werk.
Minister Muyters, graag wat meer respect voor Vlaams sociaal overleg
26/01/2017 - In een open brief voor het tijdschrift Sampol, schrijft algemeen secretaris Caroline Copers dat Philippe Muyters meer kan doen om de resultaten van het Vlaams sociaal overleg te honoreren.
100.000ste berekening op FactuurREGERING.be
Persbericht 5/12/2016 - De Vlaming verliest gemiddeld € 800 per jaar. Dat blijkt na 100.000 berekeningen op FactuurREGERING.be.
Septemberverklaring heeft veel weg van een fata morgana
Persbericht 26/09/2016 -Dat de jaarlijkse septemberverklaring meestal niet uitblinkt in duidelijkheid en al eens wat REGERINGsbeleid durft te verbloemen, behoort ondertussen tot de verwachtingen. Maar met de editie 2016 wordt er wel erg veel mist gespuid.
Septemberverklaring 2016: Het is tijd dat de VLAAMSE REGERING haar beloftes inlost
Opinie ABVV, ACV, ACLVB 24/09/2016 - De afgelopen jaren heeft de VLAAMSE REGERING vooral gesnoeid.
Voka-reclameboodschap kan realiteit niet verhullen
Persbericht 30/08/2016 - Wanneer een werkgeversorganisatie als VOKA de portefeuille bovenhaalt voor dure krantenadvertenties om het REGERINGsbeleid te bejubelen, dan is het opletten geblazen…
‘Doorstart’ VLAAMSE REGERING slaat bal 3 keer mis
30/05/2016 Persbericht - De zogenaamde doorstart van de VLAAMSE REGERING is vooral een opeenstapeling van gemiste kansen.
Wordt gratis werken de norm voor VLAAMSE werklozen?
18/03/2016 Persbericht Vlaams ABVV - Het Vlaams ABVV is bezorgd over de manier waarop werklozen in Vlaanderen in de toekomst werkervaring zullen kunnen opdoen.
Een VLAAMSE Grondwet? Pak eerst de echte problemen aan!
7/03/2016 Persbericht - Daar is ze weer, de discussie over een VLAAMSE grondwet. Om de zoveel jaar steekt dit idee, als ultieme wensdroom voor de voorstanders van een onafhankelijk Vlaanderen, opnieuw de kop op.
De REGERING liegt: uw koopkracht stijgt niet
ABVV lanceert website factuurREGERING.be.
Vakbonden tevreden met Banenpact
Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB 21/10/2015 - De vakbonden zijn tevreden over het Banenpact dat de VLAAMSE sociale partners vandaag afsloten en voorleggen aan de VLAAMSE REGERING.
Kosten energiebeleid doorrekenen per aansluitpunt geen goed idee
Persbericht Vlaams ABVV, ACV, BBL, Samenlevingsopbouw 16/10/2015 -
VLAAMSE REGERING schuift rekening groene stroom door naar gezinnen
Persbericht Vlaams ABVV, ACV, BBL, Samenlevingsopbouw 13/10/2015 -
Septemberverklaring 2015: reactie van het Vlaams ABVV
Persbericht 28/09/2015 - Vlaanderen moet verandering niet zomaar ondergaan.
1 jaar VLAAMSE factuurREGERING: burger betaalt de rekening
Persbericht 24/07/2015 - Het Vlaams ABVV pleit voor een grondige bijsturing van Bourgeois I.
Minister Muyters veegt goed werkend diversiteitsbeleid van tafel
22/07/2015 - Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB.
ABVV-zomerblog: de factuurREGERING
In deze reeks artikelen analyseert de studiedienst van het Vlaams ABVV hoe de factuurREGERING Bourgeois I de rekening systematisch doorschuift naar de burgers en daarbij ook de laagste inkomensgroepen niet ontziet.
Comité 2011: Industrieel beleid
14/06/2011 - Teksten en presentaties van het Comité van het Vlaams ABVV.
Geen banenpact zonder sociaal overleg
20/04/2015 Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB - Het scenario voltrekt zich geheel zoals verwacht.
REGERING Bourgeois kiest voor Flandre à papa
Opinie 10/04/2015 - Het verlagen van de schenkingsrechten op onroerend goed is een gemiste kans om werk te maken van een rechtvaardige VLAAMSE vermogensfiscaliteit.
Werkgevers blazen overleg op
7/04/2015 - De VLAAMSE vakbonden vragen een Banenpact dat ook effectief jobs oplevert.
Verlaging schenkingsrechten zoveelste cadeau voor de rijken
Persbericht 2/04/2015 -
VLAAMSE REGERING moet inzetten op rechtvaardige fiscaliteit
Persbericht Vlaams ABVV, ACV, ACLVB 26/03/2015 - De VLAAMSE REGERING kan de factuur niet opnieuw doorschuiven naar werknemers en gezinnen.
900 miljoen euro koopkrachtverlies door VLAAMSE besparingen
Persbericht 18/12/2014 - De besparingen die de VLAAMSE REGERING de VLAAMSE bevolking oplegt kosten elk gezin gemiddeld 342 euro. Voor gezinnen met kinderen kunnen ze echter oplopen tot 1800 euro per jaar.
Hetzelfde werk doen, maar dan gratis?
Persbericht 4/12/2014 - Het Vlaams ABVV betreurt de beslissing van minister Muyters over de werkervaringsplaatsen (WEP+).
15 voorstellen voor een rechtvaardige VLAAMSE fiscaliteit
Persbericht 2/12/2014 -Het Vlaams ABVV vraagt een rechtvaardige bijdrage aan bedrijven en vermogenden.
Hoger inschriijvingsgeld: juridisch koosjer?
Opinie 23/10/2014 - Misschien moet het Grondwettelijk Hof dat meer eens toetsen aan het standstill-beginsel…
De VLAAMSE REGERING pluimt je
Wat betekenen de 1,2 miljard euro besparingen van de VLAAMSE Bourgeois-REGERING voor jou?
Septemberverklaring: vrees bewaarheid
22/09/2014 Persbericht - Werknemers en hun gezinnen krijgen VLAAMSE factuur van 878 miljoen euro in 2015.
Jeugdmanifest tegen besparingen
22/09/2014 - 48 jongerenorganisaties, waaronder ABVV-jongeren, klagen de besparingen op jongeren aan.
Hart boven Hard lanceert alternatieve Septemberverklaring
22/09/2014 - Het protest tegen de VLAAMSE besparingsplannen neemt steeds bredere vormen aan. Het nieuwe initiatief ‘Hart boven Hard’ groepeert een 50-tal organisaties, waaronder de vakbonden.
ABVV-jongeren gekant tegen verhoging inschrijvingsgeld
Persbericht 18/09/2014 - Besparingen riskeren tot elitair onderwijs te leiden.
Septemberverklaring 2014: Bourgeois moet klare wijn schenken
Persbericht 18/09/2014 - Schuift VLAAMSE REGERING Bourgeois factuur van 5,9 miljard euro door naar werknemers?
Meer allochtonen aan het werk? Bourgeois en werkgevers: voeg de daad bij het woord!
Opinie 11/09/2014 - Het Vlaams ABVV verwacht een snelle actie van de VLAAMSE REGERING in navolging van de oproep van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om meer allochtonen aan te werven.
Nieuwe VLAAMSE REGERING moet sociale pijnpunten bijsturen
Persbericht 23/07/2014 - Eerste reactie Vlaams ABVV op Vlaams regeerakkoord Bourgeois I.
VLAAMSE begroting: geen excuus voor ‘shockbeleid‘
Opinie 1/07/2014 - De VLAAMSE onderhandelaars buigen zich momenteel over de begroting voor de volgende VLAAMSE REGERING. Een shockbeleid zoals de werkgevers willen, is alleszins een foute keuze.
VLAAMSE REGERING mag niet besparen op sociale uitgaven
Persbericht 12/06/2014 - Het ABVV werd vandaag ontvangen door de VLAAMSE onderhandelaars.
Memorandum 3 vakbonden: Voor een sociaal en solidair Vlaanderen
Persbericht 11/06/2014 - ABVV, ACV en ACVLB vragen in een gemeenschappelijk memorandum aan de VLAAMSE onderhandelaars oog te hebben voor de sociale noden in Vlaanderen.
REGERINGen moeten samen werk maken van werk en sociale bescherming
Persbericht 27/05/2014 - Het Bureau van het Vlaams ABVV nam vandaag kennis van de resultaten van de politieke verkiezingen van 25 mei 2014.
Na het concurrentiepact: tijd voor een competentiepact
600.000 Vlamingen zijn laaggeletterd. De digitale kloof is nog immenser.
Besparingen op opleidingscheques onaanvaardbaar
15/10/2013 Persbericht - Vlaams ABVV wil impulsplan voor opleidingen.
Septemberverklaring 2013: vakbonden geven voorzet
19/09/2013 Persbericht - Maximaal investeren in een sociaal Vlaanderen. Dat eisen de vakbonden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke vooruitblik op de Septemberverklaring van de VLAAMSE REGERING.
Concurrentiepact: VLAAMSE REGERING moet huiswerk overdoen
17/09/2013 Persbericht - De voorstellen van de VLAAMSE REGERING voor een “concurrentiepact” zijn onvoldoende op werk gericht en teveel een cadeaupolitiek aan de bedrijven.
Doe iets aan de jeugdwerkloosheid
1/07/2013 Opinie - Een gebrek aan ambitie. Niet van de jongeren zelf, maar van de VLAAMSE overheid en werkgevers. Dat is de kern van het probleem.
Loonlastverlaging: wie draagt de lasten?
13/06/2013 Persbericht - Reactie op oproep Kris Peeters voor gemeenschappelijk concurrentiepact.
30 concrete tips voor Kris Peeters
27/03/2013 Persbericht -Aan de vooravond van de begrotingscontrole bezorgen de drie vakbonden 30 quick-wins voor de werknemers aan de VLAAMSE Minister-President.
Graag een toekomstgericht en sociaal begrotingsbeleid
25/01/2013 Persbericht - De VLAAMSE REGERING sluit 2012 af met een overschot van 241 miljoen euro. Dat roept een aantal vragen op.
Vlaams akkoord energiebesparing is maat voor niets
21/12/2012 Persbericht - Vakbonden en milieubeweging zijn ontgoocheld over het akkoord dat de VLAAMSE overheid afsloot met de VLAAMSE bedrijven over de nieuwe Energiebeleidsovereenkomsten.
Drama Ford Genk: tijd voor een gespierd industrieel beleid
16/11/2012 Opinie - Het Vlaams ABVV vraagt een sterk politiek engagement voor de toekomst van de VLAAMSE industrie.
Vlaams bankenplan: niet enkel voor bedrijven en superrijken aub
14/11/2012 Persbericht - Het Vlaams ABVV wil dat de VLAAMSE REGERING snel werk maakt van een breed gedragen bankenplan.
Septemberverklaring 2012: reactie vakbonden
24/09/2012 Persbericht - De 3 vakbonden zijn teleurgesteld in de septemberverklaring van de VLAAMSE REGERING.
Septemberverklaring 2012: syndicale voorbeschouwingen
23/09/2012 Persbericht - De vakbonden Vlaams ABVV, ACV en ACLVB hopen dat Vlaams minister-president Kris Peeters maandag in zijn Septemberverklaring oren heeft naar de verzuchtingen van alle sociale partners.
VLAAMSE REGERING moet duidelijke én sociale keuzes maken
19/09/2012 Persbericht - De 3 vakbonden waarschuwen ervoor dat bij de VLAAMSE begrotingsopmaak nieuwe lineaire besparingen geen optie kunnen zijn.
VLAAMSE besparingen: Vlaams ABVV kritisch
28/02/2012 Persbericht - Het Vlaams ABVV heeft bedenkingen bij de begrotingsmaatregelen. Nu de kindpremie wordt uitgesteld vragen we extra investeringen in de bestrijding van kindarmoede.
Vlaams loopbaanakkoord: onze mening
13/02/2012 Standpunt - Het nieuwe VLAAMSE loopbaanakkoord is bijna rond. Welke van onze eisen vinden we erin terug?
VLAAMSE begroting: discussie zonder taboes gevraagd
13/02/2012 Persbericht - De VLAAMSE REGERING wil fors besparen. Het Vlaams ABVV pleit voor een 50/50-verdeling van de begrotingsinspanning: evenveel besparingen als nieuwe inkomsten. Waar moet de REGERING die halen?
Woon-werkverkeer: Mogen werknemers nog meepraten?
07/11/2011 Persbericht - Vlaams ABVV, ACOD en BTB vragen dringend overleg en opheldering aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits over het shuttledecreet en andere initiatieven over het woon-werkverkeer.
Lijdt VLAAMSE fiscaliteit aan Belgische ziekte?
21/10/2011 Opinie - Als de VLAAMSE REGERING een doordacht duurzaam en sociaal fiscaal beleid wil voeren, zal ze het roer drastisch moeten omgooien. Zeker nu de fiscale autonomie na de staatshervorming gevoelig uitbreidt.
Armoedebestrijding moet prioriteit worden
13/10/2011 Interview - Op zondag 16 oktober 2011 manifesteren de armenverengingen voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Een gesprek met Caroline Copers (Vlaams ABVV) over armoedebeleid in Vlaanderen.
Septemberverklaring 2011: tijd voor een echt socialer beleid
27/09/2011 Persbericht - In zijn septemberverklaring legt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) veel nadruk op het sociale beleid. Niet alleen woorden, maar ook daden, vragen de 3 vakbonden. Want er is de voorbije jaren zwaar bespaard bij werknemers en werkzoekenden.
Minister Muyters (N-VA) schiet op brugpensioen, maar vergeet voor eigen deur te vegen
Persbericht 23/09/2011 - In plaats van grootse verklaringen af te leggen over de afschaffing van het brugpensioen zou minister Muyters beter werk maken van werkbare jobs. Vlaanderen heeft die hefbomen vandaag al in handen, maar gebruikt ze niet.
Kindpremie: het kind niet weggooien met het badwater
21/09/2011 Persbericht - Het Vlaams ABVV vindt het geen goed idee om de kindpremie zomaar uit de begroting te halen...
2 jaar VLAAMSE REGERING: syndicale evaluatie
15/09/2011 - De VLAAMSE REGERING is halverwege haar mandaat. Tijd voor een tussentijdse balans: Vlaanderen moet dringend meer in actie komen.
Autofiscaliteit: BIV-hervorming groen noch sociaal
12/09/2011 - De Belasting op de Inverkeersstelling (BIV) wordt hervormd. Slecht nieuws voor wie met een kleine gezinsauto rijdt.
Recepten voor een echt sociaal Vlaanderen
23/06/2011 Opinie - We zijn goed bezig in Vlaanderen, concludeert het overheidsrapport ‘De sociale staat van Vlaanderen‘. Maar het kan altijd nog beter, stelt Caroline Copers in haar VRT-blog.
Petitie: beter statuut voor onderzoekers
De kaasschaaf van Vlaams minister van Begroting Muyters (N-VA) treft ook het Wetenschaps- en Innovatiebeleid. Dat ondergraaft de fundamenten van onze toekomstige economie. Protesteer mee en teken de twee petities.
Vlaams ABVV zit SERV voor in 2011
Het sociaal overleg in Vlaanderen wordt heel 2011 geleid door Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Wat zijn haar intenties?
N-VA anders bekeken * La N-VA vue autrement
Wat de N-VA op sociaal-economisch vlak in petto heeft... * Ce que la N-VA nous réserve sur le plan socio-économique... Ontdek het in deze brochure.
Jobkorting afgeschaft: werknemers betalen opnieuw de prijs
23/11/2010 Persbericht - De VLAAMSE REGERING bespaart opnieuw op de rug van de meest kwetsbare werknemers. Het Vlaams ABVV eist hierover dringend sociaal overleg met de REGERING en compensaties voor de getroffen werknemers.
Besparingen: met de kaasschaaf of de hakbijl?
18/11/2010 - De VLAAMSE REGERING bespaart met de kaasschaaf. Maar elke besparing verbergt een politieke keuze. Waardoor die kaasschaaf voor sommigen een hakbijl is geworden. Dat betoogt Caroline Copers op haar VRT-blog.
VLAAMSE REGERING snoeit in jobs voor langdurig werklozen
19/10/2010 Persbericht - De VLAAMSE REGERING wil duizend DAC-jobs in de social profit schrappen. De drie vakbonden vragen de VLAAMSE parlementsleden deze absurde besparingen weg te stemmen.
Septemberverklaring VLAAMSE REGERING: reactie van de vakbonden
28/09/2010 Persbericht - Geen extra besparingen op werk. Dat eisen Vlaams ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke reactie.
E-cards VLAAMSE verkiezingen: 7-06-2009
Waardig werk voor iedereen / Meer tijd en geld voor opleidingen / Meer kinderopvang / Lagere energiefactuur... Dat waren onze 4 actie-eisen voor de VLAAMSE verkiezingen van 7 juni 2009 met bijhorende e-card.
Niet besparen op VDAB-dienstverlening en tewerkstellingsmaatregelen
25/05/2010 Persbericht - De drastische besparingen op begeleiding van werkzoekenden en op tewerkstellingsmaatregelen zijn onaanvaardbaar. Vlaanderen moet zijn begrotingscontrole dringend bijsturen, eisen Vlaams ABVV, ACV en ACLVB.

Openingsuren

119 kantoren gevonden voor 'Vlaamse Regering'

Werkloosheidsdienst
Maria-Theresiastraat 119 - 121
3000 Leuven
tel. 016 27 18 88
wlh.leuven
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Statiestraat 7 bus 1
3200 Aarschot
tel. 016 56 60 38
wlh.aarschot
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Meiboom 4
1500 Halle
tel. 02 356 61 52
wlh.halle
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Gemeenteplein 7
1770 Liedekerke
tel. 053 66 65 59
wlh.liedekerke
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Leuvensestraat 17
3300 Tienen
tel. 016 81 14 13
wlh.tienen
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Mechelsestraat 6
1800 Vilvoorde
tel. 02 251 27 27
wlh.vilvoorde
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Stationsstraat 70
3400 Landen
tel. 016 78 19 35
Werkloosheidsdienst
Ommeganckstraat 35
2018 Antwerpen
tel. 03 220 66 11
fax 03 220 66 99
Dienst lidmaatschap
Ommeganckstraat 35
2018 Antwerpen
tel. 03 220 66 30
fax 03 220 66 79
lidmaatschap.antwerpen
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 22 97 77
fax 011 28 71 30
wlh.hasselt
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Koerselsesteenweg 8/6
3580 Beringen
tel. 011 22 97 77
wlh.beringen
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Genutstraat 8
3740 Bilzen
tel. 011 22 97 77
wlh.bilzen
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Kruindersweg 27
3630 Maasmechelen (Eisden)
tel. 011 22 97 77
wlh.maasmechelen
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Bochtlaan 16 bus 6
3600 Genk
tel. 011 22 97 77
wlh.genk
@abvv.be

Juridische dienst
Ommeganckstraat 35
2018 Antwerpen
tel. 03 220 67 00
fax 03 220 67 77
juridischedienst.antwerpen
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Frank Craeybeckxlaan 79
2100 Deurne
Werkloosheidsdienst
Rode Kruislaan 5
3530 Houthalen
tel. 011 22 97 77
wlh.houthalen
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Kloosterstraat 25
3920 Lommel
tel. 011 22 97 77
wlh.lommel
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Bleumerstraat 52a
3680 Maaseik
tel. 011 22 97 77
wlh.maaseik
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Abdijstraat 18
3800 Sint-Truiden
tel. 011 22 97 77
wlh.sint-truiden
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Albertwal 44
3700 Tongeren
tel. 011 22 97 77
wlh.tongeren
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Bredabaan 572
2170 Merksem
Werkloosheidsdienst
Dorpsplein 9
2950 Kapellen
Werkloosheidsdienst-afdeling Haven
Paardenmarkt 66
2000 Antwerpen
Werkloosheidsdienst
Antwerpsestraat 33
2850 Boom
Kantoor
Grote Markt 48
2300 Turnhout
Kantoor
Rozenberg 66 - 2400 Mol
2400 Mol
Kantoor
Leopoldlei 36C bus 3
2220 Heist op den berg
Kantoor
Berlarij 43
2500 Lier
Kantoor
Dr. Persoonslaan 15 E
2830 Willebroek / Bornem
Werkloosheidsdienst
Jules Peurquaetstraat 27
8400 Oostende
tel. 059 55 60 50
oostende.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Zilverstraat 43
8000 Brugge
tel. 050 44 10 10
brugge.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Mariastraat 22
8800 Roeselare
tel. 051 26 41 00
roeselare.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Korte Torhoutstraat 27
8900 Ieper
tel. 051 26 41 83
ieper.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Jules De Troozlaan 12
8370 Blankenberge
tel. 050 44 47 35
blankenberge.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Stovestraat 12
8600 Diksmuide
tel. 059 25 51 45
diksmuide.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Nederweg 2
8870 Izegem
tel. 051 26 41 95
izegem.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
A. Debunnestraat 49/51
8930 Menen
tel. 056 24 13 61
menen.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Steenstraat 2
8700 Tielt
tel. 051 26 41 91
tielt.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Nieuwstraat 1
8820 Torhout
tel. 050 44 47 30
torhout.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Stormestraat 137
8790 Waregem
tel. 056 24 13 71
waregem.wlh
@abvv-wvl.be

Werkloosheidsdienst
Kustlaan 238
8380 Zeebrugge
tel. 050 44 47 41
zeebrugge.wlh
@abvv-wvl.be

Kantoor
Zakstraat 16
2800 Mechelen
Werkloosheidsdienst
Conservatoriumplein 9
8500 Kortrijk
tel. 056 26 82 00
kortrijk.wlh
@abvv-wvl.be

BTB
Kustlaan 238
8380 Zeebrugge
tel. 050 44 47 55
btb.zeebrugge
@btb-abvv.be

Kantoor
Lierseweg 54
2200 Herentals
Dienst grensarbeiders
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 22 97 77
grensarbeid.limburg
@abvv.be

Dienst grensarbeiders
Kruindersweg 27
3630 Maasmechelen (Eisden)
tel. 011 22 97 77
grensarbeid.limburg
@abvv.be

Diversiteitswerking
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 22 97 77
diversiteit.limburg
@abvv.be

Dienst arbeidsrecht
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 22 97 77
Loopbaanadvies
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011/28 71 49 of 011/28 71 51
loopbaanconsulent.limburg
@abvv.be

Bijstand RVA-verhoren en begeleiding bij controle
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 22 97 77
inge.boeykens
@abvv.be

Jongerenwerking
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 28 71 41 - 011 22 97 77
jongeren.limburg
@abvv.be

Werkloosheidsdienst
Statieplaats 21
8630 Veurne
tel. 059 25 51 40
veurne.wlh
@abvv-wvl.be

ACOD
Mariastraat 22
8800 Roeselare
tel. 051 20 25 70
fax 051 22 05 81
west_vlaanderen
@acod.be

ACOD
Jules Peurquaetstraat 27
8400 Oostende
tel. 059 80 39 29
Seniorenwerking
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 28 71 43
senioren.limburg
@abvv.be

Kantoor
Werft 57
2440 Geel / Tongerlo
Werkloosheidsdienst
Grote Markt 32
3290 Diest
tel. 013 31 15 78
wlh.diest
@abvv.be

ABVV-Metaal
Korte Torhoutstraat 27
8900 Ieper
tel. 051 26 41 60
bdevolder
@abvvmetaal.be

Werkloosheidsdienst
Berlarij 43
2500 Lier